Aktualności NGO

Konkurs na wsparcie kultury fizycznej

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W 2021 roku na dotacje zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł. Czytaj więcej...

Ruszył program "Bardzo Młoda Kultura"

Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do programu "Bardzo Młoda Kultura" na Mazowszu. Jest to konkurs dla sektora oświaty i kultury na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej.   Czytaj więcej...

Unieważnienie konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

W dniu 2 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej oferty w konkursie dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W związku z faktem, iż żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursu, Prezydent Miasta Ostrołęki, na mocy wydanego zarządzenia unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszony w dniu  10 stycznia 2020 r. Czytaj więcej...

Szkolenie dla NGO

Dużym zainteresowanie cieszyło się szkolenie dla stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji działających w obszarze kultury, sportu i turystyki, które odbyło się w piątek, 10 stycznia w sali konferencyjnej urzędu miasta. Czytaj więcej...

Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 28 stycznia 2020 roku, do godz. 16.00. Czytaj więcej...

Szkolenie dla NGO. Nowe formularze ofert

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki zaprasza stowarzyszenia, kluby sportowe i fundacje działające w obszarze kultury, sportu i turystyki na szkolenie. Andrzej Rybus-Tołłoczko, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, wyjaśni, jak poprawnie wypełnić formularz oferty, którą należy złożyć w otwartym konkursie. Czytaj więcej...

„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań" - szkolenie dla organizacji pozarządowych

Mazowiecki   Ośrodek   Wsparcia   Ekonomii   Społecznej   (MOWES)  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na  bezpłatne szkolenie pn. „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym”, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. (czwartek) w godz. 16.00-19.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6. Czytaj więcej...

Podsumowano “Diagnozę sytuacji organizacji społecznych” w regionie

W środę 11 grudnia 2019 r. w Kordowie pod Ostrołęką odbyło się seminarium, podczas którego podsumowano raport z działań badawczych związanych z poznawaniem sytuacji i potrzeb organizacji pozarządowych na terenie działania Miasta Ostrołęki, Lokalnej Grupy Działania „Kurpsie Razem” i Lokalnej Grupy Działania „Zascianek Mazowsza”. Czytaj więcej...

"WzMOCnij Swoje Otoczenie" i wygraj 20 000 zł dla gminy

Konkurs "WzMOCnij swoje otoczenie" to konkurs dla wszystkich lokalnych podmiotów, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Można w nim wygrać grant w wysokości do 20 000 złotych do realizacji w gminie.  Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób w mieście Ostrołęka w 2019 r. Będzie on realizowany w ramach "Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 - 2020 w Mieście Ostrołęka.” Czytaj więcej...

Szkoliliśmy z zapisów w statutach organizacji pozarządowych

Samorząd miasta we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce zorganizował szkolenie dla organizacji pozarządowych, podczas którego kluby i stowarzyszenia uczyły się jak prawidłowo tworzyć statuty swoich organizacji. Szkolenie odbyło się 29 stycznia o godzinie 16.00.  Czytaj więcej...

Zapraszamy organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Ostrołęki zaprasza na spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w sali Nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki, pl. Bema 1, parter. Czytaj więcej...

Konkurs z zakresu kultury fizycznej ogłoszony!

Kluby, stowarzyszenia, fundacje zajmujące się sportem mogą już zgłaszać swoje oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Do rozdysponowania miasto będzie miało ponad milion złotych.  Czytaj więcej...

Wojewoda Mazowiecki informuje samorządy i NGO

W związku z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z dnia 2 stycznia 2019 r.) dotycząca zmiany terminu rekomendacji wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020" uprzejmie informuję, że zostaje wydłużony termin składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie do dnia 18... Czytaj więcej...

Zmiana świadczącego bezpłatną pomoc prawną

Miasto rozstrzygnęło konkurs na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku. Podmiotem świadczącym te usługi będzie Stowarzyszenie Wparcia Obywatelskiego. Miasto przeznaczyło na ten cel 64 tysiące złotych. Czytaj więcej...

Mikołaje zajechali z rykiem silników

Kilkudziesięciu motocyklistów i motocyklistek w przebraniach Mikołajów zajechało dziś w południe swoimi maszynami przed scenę w pasażu handlowym. Spotkaniu sprzyjała ciepła pogoda i przebijające się zza chmur słońce. Czytaj więcej...

Motocyklowi Mikołaje

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym miasto opanowują jednoślady prowadzone przez Mikołajów. W najbliższą sobotę, 8 grudnia, motocykliści z prezentami dla najmłodszych pojawią się w pasażu handlowym. Czytaj więcej...

Mikołajki na sportowo 2018

Zapraszamy na VIII edycję imprezy charytatywnej „Mikołajki na sportowo” na rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce i po raz drugi na rzecz Dzieci Polaków mieszkających na Ukrainie. Impreza odbędzie się 6 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej im. A. Gołasia w Ostrołęce. Czytaj więcej...

Europejski tydzień testowania

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem AIDS warto skorzystać z możliwości i odwiedzić jeden z  punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), gdzie przez cały rok można BEZPŁATNIE, ANONIMOWO I BEZ SKIEROWANIA wykonać test w kierunku HIV. W tym roku edycja Europejskiego Tygodnia Testowania odbywać się będzie do 30 listopada i będzie bezpośrednio poprzedzała datę 1 grudnia – który ustanowiony jest Światowym Dniem AIDS. Czytaj więcej...

Konsekwencje fonoholizmu

Wiele osób bagatelizuje kompulsywne korzystanie ze smartfona nie zdając sobie sprawy z faktu, że E-uzależnienie niesie ze sobą wiele negatywnych skutków na płaszczyznach fizycznych, społecznych oraz psychicznych. Nałogowe i kompulsywne korzystanie z narzędzi komunikacji z mobilnym dostępem do internetu powoduje nie tylko zmiany w strukturze zarządzania swoim czasem wolnym, ale również ma wpływ na kondycję zdrowotną, relacje społeczne i procesy psychiczne zachodzące w... Czytaj więcej...

Zadbaj o zdrowie. Spotkanie z położną, dietetykiem i psychologiem.

Fundacji Świętych Joachima i Anny z Siedlec zaprasza mieszkańców Ostrołęki na spotkanie szkoleniowo-warsztatowe w temacie zdrowia prokreacyjnego organizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  Spotkanie rozpocznie się dziś o godzinie 15:30 w restauracji i Hotelu „Nad Narwią” w Ostrołęce przy ulicy Wioślarskiej. Czytaj więcej...

Solidarni z potrzebującymi

17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Dzień ten jest znakiem solidarności z osobami dotkniętymi brakiem podstawowych środków do życia. Już po raz dziesiąty Miasto Ostrołęka włączy się w obchody tego szczególnego dnia.   Czytaj więcej...

5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Po raz kolejny zainaugurował nowy rok pracy Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny poświęcony wzajemnemu oddziaływaniu w procesie wychowania wygłosił prezydent Janusz Kotowski. W zajęciach OUTW uczestniczy około 230 studentów. Czytaj więcej...

Zlot, sztandar i koncert

Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy ZHR ma swój sztandar. W minioną  sobotę otrzymała go podczas uroczystości nadania imienia św. Michała Archanioła. Czytaj więcej...

Zasłużeni dla miasta

Podczas wczorajszej sesji ostrołęcki samorząd zadecydował o przyznaniu kolejnych odznak „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki”. Trafią one do trzech osób i dwóch organizacji. Czytaj więcej...

O cyberbezpieczeństwie w Unii

W siedzibie Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu UM przy Placu Gen. J. Bema 7a odbędzie się otwarte spotkanie z z Jakubem Boratyńskim - Kierownikiem działu cyberbezpieczeństwa i prywatności cyfrowej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej. Początek o godzinie 14.30 w czwartek, 27 września 2018 roku.  Czytaj więcej...

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na szkolenie

W najbliższy poniedziałek 24 września w sali nr 9 Urzędu Miasta przy placu gen. J. Bema 1  w godzinach 9:00 – 13:00 odbędzie się szkolenie na temat „Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa”. Zajęcia poprowadzi Robert Bretner - funkcjonariusz Policji w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, koordynator przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa małopolskiego. Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych

Prezydent Ostrołęki ogłosił konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 12 września do 26 września 2018 r. Czytaj więcej...

OWES zaprasza na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim (OWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu animacyjnym dla organizacji i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrołęki. Czytaj więcej...

Niepodległość z Solidarnością 80’

Związkowcy z Solidarności 80’ uczcili setną rocznicę odzyskania Niepodległości organizując w Ostrołęce okolicznościowy VI Kongres Związku. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, działacze i członkowie Związku oraz duchowieństwo. Czytaj więcej...

Rozpoczynamy konsultacje

Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, iż rozpoczynają się konsultacje społeczne aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrołęka".  W związku z powyższym w dniach 27.08.2018 - 16.09.2018 r. istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją, a także składania uwag i wniosków. Czytaj więcej...

Mazowsze zaprasza do konkursu

Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomina, że 1 sierpnia został otwarty Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach: 1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Czytaj więcej...

Włącz swoją szansę

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę" ! Czytaj więcej...

Trwa konkurs dla opiekunów stypendystów – przypomina samorząd województwa

Konkurs „Opiekun stypendysty Roku 2017/2018” skierowany jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Czytaj więcej...

Kolejne szkolenia o NGO za nami

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przeprowadził wczoraj w ostrołęckim ratuszu dwa szkolenia dotyczące organizacji pozarządowych. Przedpołudniem szkolili się samorządowcy z Ostrołęki, Przasnysza, Makowa Mazowieckiego czy Ostrowi Mazowieckiej, popołudniu członkowie organizacji.  Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem... Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniu 29.06.2018 (piątek) w godz. 15.00-18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrołęce (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9).  Czytaj więcej...

OWES zaprasza na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim (OWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu animacyjnym dla organizacji i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrołęki. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. w godz. 10.00 - 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9). Czytaj więcej...

Formy pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych

Mity krążące na temat leczenia uzależnienia powodują wzrost obaw i znaczne nasilenie lęku nie tylko u osób chorych, ale również u ich bliskich, rodziców, co znacznie osłabia motywację i sprawia, że część osób wycofuje się z decyzji o leczeniu. Proces ten przedłuża okres przyjmowania substancji psychoaktywnych, pogłębiając fazę uzależnienia.         Czytaj więcej...

Przyjaciel, na którego można liczyć

Podczas sobotniej sesji Rady Miasta druhowie Związku Harcerstwa Polskiego uhonorowali prezydenta Ostrołęki tytułem "Niezawodnego Przyjaciela Harcerstwa". Wyraźnie wzruszony Janusz Kotowski został obdarowany harcerskimi insygniami i skautowską laską. Czytaj więcej...

Mieszkańcu - możesz skorzystać w Ostrołęce z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Przypominamy, że na terenie Miasta Ostrołęki  nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana: 1)    w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanym w budynku administracyjno – biurowym, Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pok. 51 a  : o    przez radcę prawnego:    poniedziałek         -godz. 8.00 – godz. 12.00,     wtorek       ... Czytaj więcej...

Kultura – Interwencje 2018

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018.  Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku.  Czytaj więcej...

Zgłoś kandydata do drugiej edycji międzynarodowej nagrody Veritatis Splendor

Do 30 czerwca 2018 r. można zgłaszać kandydatów do drugiej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor – wyjątkowego wyróżnienia, które przyznawane jest osobom dialogu, kierującym się w swoim życiu i działalności nauką Jana Pawła II. W tym roku „Małopolski Nobel” zostanie przyznany po raz drugi. Na laureata czeka srebrny laur oraz równowartość 100 tys. dolarów. Czytaj więcej...

Zadbajmy wiosną o Ostrołękę

W dniach  18 – 20  kwietnia  2018 roku odbędzie się tradycyjne wiosenne sprzątanie Ostrołęki. O pomoc w porządkowaniu naszego miasta apeluje do wszystkich mieszkańców prezydent Janusz Kotowski. Czytaj więcej...

Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego rozstrzygnięty

Prezydent  Miasta  Ostrołęki  informuje,  że   na  realizację  zadań  z  zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację  zdrowotną,  promocję  zdrowia i profilaktykę chorób w  mieście  Ostrołęka w 2018r. w  ramach ,, Miejskiego  Programu Promocji  Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-2020 w Mieście Ostrołęka”, wybrano  oferty  następujących ... Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto konkurs na działania z zakresu profilaktyki alkoholowej

Znamy zwycięzców konkursu na realizację zadań wynikających z zapisów "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”. Zadania, które będą realizowane na terenie Ostrołęki, to przede wszystkim edukacja zdrowotna, profilaktyka z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym. Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta  Ostrołęki ogłasza otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  z  zakresu  zdrowia publicznego na rzecz  mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób  w mieście  Ostrołęka w  2018r. w ramach ,, Miejskiego Programu Promocji  Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 - 2020  w Mieście  Ostrołęka.” Czytaj więcej...

MEN zaprasza do udziału w konkursach

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza dwa działania wspierające organizatorów obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Pierwszym z nich jest program „Niepodległa”, drugim „Koalicje Dla Niepodległej”. Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert

Do kompetencji Prezydenta Miasta Ostrołęki należy powierzanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ostrołęce po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki zostaje ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert. Czytaj więcej...

Znamy wyniki konkursu z zakresu zdrowia publicznego

W celu rozszerzenia działań z zakresu zdrowia publicznego i objęcia nimi  większej liczby osób Miasto Ostrołęka od kilkunastu lat zleca zadania publiczne w ramach ogłoszonych konkursów ofert. W 2018 roku kontynuowane są działania, które jednocześnie wynikają z zapisów ,, Miejskiego  Programu Promocji  Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-2020 w Mieście Ostrołęka”.   Czytaj więcej...

Rok stulecia Niepodleglości

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie poświęcone uczczeniu w Ostrołęce setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Samorząd miasta chce zaangażować w obchody tego święta jak najszersze kręgi mieszkańców. Czytaj więcej...

Program Senior + edycja 2018

W dniu 28.11.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2018. Główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Czytaj więcej...

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień AIDS. Tegoroczne hasło UNAIDS, ONZ-owskiego programu na rzecz walki z epidemią, brzmi: „Prawo do zdrowia” („Right to health”). Czytaj więcej...

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Opracowany Informator skierowany jest do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Publikacja powstała dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w... Czytaj więcej...

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrołęki

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” Czytaj więcej...

Ekologiczny kapturek

Blisko tysiąc dwustu młodych widzów obejrzy dziś w siedzibie OCK spektakl poświęcony ochronie przyrody. Urząd Miasta zaprosił przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych na przedstawienie krakowskiego teatrzyku „Kultureska”. Czytaj więcej...

Budżet Miasta w rękach mieszkańców

Szesnaście projektów w dwóch kategoriach złożyli mieszkańcy miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do wydania jest 300 000 złotych. Ostateczną listę zadań ustalą sami ostrołęczanie w głosowaniu, które rozpocznie się w poniedziałek 23 października. Czytaj więcej...

Zmiany klimatu – wyzwaniem dla samorządów

W ciągu ostatnich sześciu lat zanotowano w Ostrołęce 259 przypadków zjawisk związanych z silnym wiatrem.  Każdego roku zwiększa się liczba interwencji Państwowej Straży Pożarnej dotycząca właśnie tego zjawiska. Tylko w 2016 roku było to ponad 200 wyjazdów.  Warto sobie uświadomić, że zmiany klimatyczne to nie tylko problem globalny, ale również wyzwanie z jakim muszą się zmierzyć lokalne samorządy. Czytaj więcej...

Komisarz Wyborczy zaprasza na konsultacje

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje odbędą się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce przy ulicy Gen. A. Gorbatowa 15 - wejście prawe na niskim parterze, pokój 115 - II piętro. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce /- / Marta Elżbieta Truszkowska  Czytaj więcej...

Zadbajmy o nasze otoczenie

Prezydent Janusz Kotowski zaprasza do porządkowania Ostrołęki.  Wiosenna Akcja Sprzątania Miasta odbędzie się  w dniach  3 - 7 kwietnia 2017 r. Czytaj więcej...

mOWES – mÓWimy o Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzi nabór osób i instytucji/organizacji pozarządowych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu ostrołęckiego. Czytaj więcej...

Eliminacje Miejskie OTWP za nami

W miniony piątek został przeprowadzony konkurs w ramach XL edycji Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci  i młodzieży szkół z terenu  miasta Ostrołęki. Czytaj więcej...

Do 20 marca trwa nabór FIO-Mazowsze Lokalnie

Ruszyły nabory do otwartego konkursu grantowego - „*Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie”. *W 2017 roku na dotacje przewidzianych jest 676 tyś zł, które zostaną przekazane w postaci mikrodotacji. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności: zwiększenia roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, oraz wspieranie organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. Czytaj więcej...

Fazy uzależnienia od narkotyków

Faza I - inicjacji Jest to okres pierwszych kontaktów z narkotykami, zażywane są one zwykle „ przy okazji”. Dzieje się to na imprezach towarzyskich, w czasie koncertów, najczęściej pod presją otoczenia. Łatwo osiąga się stan odurzenia dzięki niskiej tolerancji. Czytaj więcej...

Etapy przystosowania rodziny do problemu uzależnienia

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i rozwoju człowieka. Prawidłowo funkcjonująca rodzina wpływa pozytywnie zarówno na stosunki interpersonalne nawiązywane między jej członkami, jak też na współżycie społeczne. Rodzina dostarcza modeli społecznego zachowania, będących przedmiotem mimowolnego naśladownictwa, kształtuje uczucia moralno-etyczne, przekazuje określony system wartości i norm. Czytaj więcej...

Dziecko w rodzinie z problemem uzależnienia

Jednym z podstawowych zadań rodziny jest zaspokajanie potrzeb dziecka zarówno podstawowych, jak i wyższego rzędu. Jest to warunek prawidłowego funkcjonowania dziecka zarówno w okresie dzieciństwa, adolescencji jak też dorosłości.        Czytaj więcej...

Znamy podział funduszy na kulturę

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury i sztuki. Tu można pobrać wykaz podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu konkursowym, wraz z przyznaną kwotą dotacji. Czytaj więcej...

Pieniądze na sport podzielone

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej. W tym roku 16 klubów otrzymało większą dotację niż w roku ubiegłym, 15 dostało tyle samo, dwóm zmniejszono przyznane kwoty. Wśród klubów są cztery, które nie otrzymały dofinansowania w zeszłym roku, jeden ze złożonych wniosków nie spełnił wymogów formalnych. Czytaj więcej...

Konkursy z Witkacem

Urząd Miasta Ostrołęki wprowadza system informatyczny Witkac.pl  To program usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. Narzędzie to ułatwi współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi. Czytaj więcej...

Ekonomia społeczna Twoją szansą

W dniu 23.11.2016 odbędzie się spotkanie informacyjne pt. „Ekonomia społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia finansowego instytucji i osób fizycznych”. Spotkanie organizuje Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Czytaj więcej...

Seminarium w Ostrołęce

W siedzibie samorządu miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Tematem seminarium był wpływ prowadzenia partycypacyjnych diagnoz potrzeb, w szczególności dzieci i ich rodzin, na działania organizacji pozarządowych w obszarze edukacji dziecięcej. Czytaj więcej...

Bezpłatne seminarium dla NGO

Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, które służy poznaniu jej potrzeb i oczekiwań. Celem diagnozy jest poznanie potrzeb, oczekiwań i problemów społecznych w odniesieniu do sprawy, którą się zajmujemy. Czytaj więcej...

Uwaga NGO! „Mały grant” po nowemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało ułatwienia dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant). Czytaj więcej...

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
CO? GDZIE? KIEDY?
Benefis literacki z okazji 85. urodzin KAZIMIERZA SOPUCHA
Piknik literacki z książką
Muzealna środa - Abecadło kolekcjonera
ART-CZWARTEK 4/2017
Slajdowisko Podróżnicze 2017
O smoku i królu leniuchu
Koncerty na plaży: Strefa 51 i JJ Band
Narodowe Czytanie już w sobotę
ART-CZWARTEK 5/2017
DKF "Rejs" - Maudie, Lady M
Tak to już z nami jest...
Szukając Inki – życie i śmierć Danki Siedzikówny
Miejsce urodzenia 2018 - eliminacje rejonowe
Ostrołęcki Album Pamięci BERNARD KIELAK
Charytatywny Bieg Kurpsiów w Narciarstwie Klasycznym
Małe zbrodnie małżeńskie - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
"Muzeum dla Seniora" w Pomniku-Mauzoleum
Tatrzański Tydzień w Galerii
Wieczór autorski Ilony Gołębiewskiej
Otwarcie wystawy "Wspólny mianownik"
Nastroje we Dwoje - Koncert RED LIPS
21. Dyskusyjny Klub Książki
Wieczór w Arce z Alfredem Sierzputowskim
I Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Spotkania regionalne w Klubie przy Studziennej
"W starym dobrym stylu". Kino plenerowe na leżakach
PRZEMIJANIE - wernisaż wystawy Elwiry Wiktorii Gers
„Ostrołęka w latach II wojny światowej” – spotkanie z cyklu „Ulicami wspomnień”
Bieg rodzinny „Od kapliczki do kapliczki”
LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE
Wernisaż wystawy Stanisława Tomalaka "Fragmenty Świata cd."
"Pewnego razu... w Hollywood". Kino plenerowe na leżakach
LECIOŁY ZÓRAZIE - wernisaż wystawy Oli Grudzińskiej
WOLNOŚĆ - wernisaż wystawy fotografii
Koncert "Stan Podgorączkowy" w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki
"Dżentelmeni". Kino plenerowe na leżakach
BZ WBK PRESS FOTO 2016 - wystawa fotografii
DKF "Rejs" Szczęście świata i Honorowy obywatel
Piknik rowerowy
"Baby Driver". Kino plenerowe na leżakach
Próba - spektakl jubileuszowy z okazji 15-lecia OSA
Przysięga żołnierzy Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
"Misterium Tyńca" Marii Rochowicz - wieczór autorski
"Na noże". Kino plenerowe na leżakach
DKF "Rejs" Carol, Spotlight -Oscar 2016 za najlepszy film
Klub Kina Niezależnego - Przystanek Historia
Ostrołęcki przegląd twórczości plastycznej 2017 - wernisaż wystawy
Wystawa Agnieszki Dębkowskiej pt. Wolność Wyobraźni
Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ostrołęckie Operalia V: FILM and CLASSIC
Spotkanie z por. Karolem Cierpicą i kpt. Franciszkiem Chrostowskim
Dyskusyjny Klub Książki
Dzień Patrona Miasta Ostrołęki - Jana Pawła II
Koncerty na plaży miejskiej: Autsajt i Cathleen
Wystawa Krzysztofa Dody - Spiritum
Złote Gody
Gala Gwiazdkowy Anioł
Koncerty na plaży miejskiej: SmokinRose i Mad Bee
Koncert zespołu bluesowego TORTILLA & VESTA CHAWIRA
I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki
Festyn "Cud nad Narwią"
Wystawa „Kraina Kurpiów i Jadźwingów”
77 rocznica wybuchu II wojny światowej
Wieczór noworoczny w Arce
„Usta milczą, dusza śpiewa…”
Klub Kina Niezależnego - Prorok nie umiera
29. Dyskusyjny Klub Książki
"Porozmawiajmy przy herbacie" - spotkanie z Przemysławem Zyśkiem
SACRUM ET MUSICA 2016
Wernisaż fotografii Sylwii Larkiewicz
Ostatni koncert z cyklu Wojtki Grają
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA 2015”
Piosenki Konstantego - koncert
Wigilia Miejska
Hanna Śleszyńska z zespołem - recital
Święto Wojska Polskiego
Koncert RAPsodia
Wystawa malarstwa Radosława Jastrzębskiego: Linia Życia
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée
Święto Konstytucji 3 Maja
Zakochany Miś - spektakl teatralny
Wernisaż wystawy fotograficznej "Noc na bagnie z ptakami"
Poplenerowa wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Bo najpiękniejsza jest kolęda... koncert
19. Filmowe Zwierciadła
Spotkania z muzyką - Klezmafour
Kiermasz bożonarodzeniowy "Motylków"
Ostrołęka 2015 - wernisaż wystawy poplenerowej
Kolarski Wyścig Australijski
Scena to dziwna - koncert
DKF Jantar - Ava i Młodość Astrid
Występ kabaretu "Rozumisz?"
Ostrołęckie Operalia V: NIE KOCHAĆ W TAKĄ NOC…
12. Festiwal Teatralny InQbtor
Wieczór w Arce
Ostrołęckie Operalia V: TYLKO MI CIEBIE MAMO…
12. Festiwal Teatralny InQbtor
Z Ostrołęckiego Albumu Pamięci: MIKOŁAJ CHEŁSTOWSKI
Ostrołęckie Operalia V: ZAKOCHANI W OPERETCE
Biało-czerwona. Obowiązkowo!
2 maja - Dzień Flagi
FILMOWE ZWIERCIADŁA 2018
„Biało-czerwona. Obowiązkowo!”
15 LAT MINĘŁO - JESTEŚMY
„Ostrołęckie Operalia 2017”
Swiątecznie...
Koncert Chwalmy Pana
Koncert zespołu The Polish
Literacki album pamięci - spotkanie szóste pt. Stanisław Skolimowski
Zacznij od Bacha - koncert
Zabawa podmiejska w stylu lat 60.
Muniek i Przyjaciele - koncert
Polskie przeboje w wykonaniu Roberta Moskwy
Nastroje we Dwoje - Monika Kuszyńska
Koncert zespołu ŻelipapĄ
Pokonkursowa wystawa fotografii
SKĄD MIKOŁAJ WIE? spektakl dla dzieci
DKF "Rejs" Viviane chce się rozwieść i Powrót do Itaki
Godziny dla Rodziny - Kot w butach
30 lat Galerii Ostrołęka
149 zdjęć, których nie da się zapomnieć – zobacz wystawę prac laureatów 13. edycji BZ WBK Press Foto
Miejskie obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej
Koncert świąteczny "Idą Święta"
XXX KONKURS RECYTATORSKI Pierwszy krok w poezję. Eliminacje biblioteczne
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej
Koncert kolęd "Bóg się rodzi"
Teatrzyk DUET – spektakl dla przedszkolaków pt. Sówka mądra główka
Muzyczne spotkanie "Kolęda płynie na wysokości"
Wieczór w Arce inaugurujący Tydzień Bibliotek
Wernisaż poplenerowy
XVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki
"Festiwal Sztuki 3m: Materiał, Medium, Metafora"
Wojtki Grają: Uczucia - koncert Wiktorii Dobrowolskiej
Eliminacje biblioteczne XXIX Konkursu Recytatorskiego pn. Pierwszy krok w poezję
Wystawa "Kobieta, Gest, Okno"
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
GRA MASKA
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień pt. Osiedle Stacja
DKF "Rejs" Klient i Zwariować ze szczęścia
Muzealna Środa
Zabawa w ilustratora dla dzieci
Katarzyna Bąkowska-Roszkowska Interwencje przyrody - wernisaż wystawy
74. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
MotoMikołaje 2018
„Krasnoludki są na świecie”
Festiwal Teatralny INQBATOR
Miejski Sylwester
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Wernisaż wystawy Wyszel 2018
Spotkanie z Barbarą Ekert
Sylwester 2018
Spotkajmy się w Parku
Zabawa podmiejska w stylu lat 70.
Wieczór noworoczny w Arce
„Ojczysty — dodaj do ulubionych"
Sacrum et Musica 2017 - Mesjasz -Jerzy Fryderyk Haendel
Wieczór w Arce
XI Memoriał im. Arkadiusza Gołasia
Wykład prof. Jacka Bartyzela "Od rewolucji protestanckiej do rewolucji kulturowej nowej lewicy"
Spektakl "W poszukiwaniu szczęścia"
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Uroczysta Sesja Rady Miasta
Debata o przyszłości kultury
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Wieczór w Arce Obecna w naszych sercach
Polska pomoc - plenerowa wystawa fotograficzna
Karol Samsel i jego gość: Piotr Kępiński
II Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn
Orszak Trzech Króli
„Madonny Polskie"
Qpiszewiada 2016 - preludium Festiwalu
Spotkania z historią... Rajd pieszy kurpiowskimi śladami filmu „Historia Roja”
Gwiazdkowy Anioł - gala
XXIX sesja Rady Miasta Ostrołęki.
Festiwal Ostrołęka Kocha Rower
„60-lecie ostrołęckich elektrowni" — wystawa plenerowa
VII festiwal literacki im. Edwarda Kupiszewskiego „Qpiszewiada 2016”
DKF "Rejs" Paterson i Toni Erdmann
Droga przełomu - wernisaż wystawy
Spektakl "Bajka o szczęściu"
NIEBIESKI PIESEK - spektakl dla dzieci
„Znad Biebrzy"
Koncert Voo Voo - "7"
AUTYZM - CO TO OZNACZA?
„Noc światła"
IV Festiwal Etnosakralia Kurpiowskie - koncert carillonowy w wykonaniu Moniki Kaźmierczak
Art Czwartek - koncert Beaty Banasik
MUZYKA ENNIO MORRICONE
Pierwsza kolęda - koncert
Spinningowe Zawody Wędkarskie „Okoń Narwi"
Tenisowy Turniej Otwarcia
W poszukiwaniu zaginionego czasu - gra miejska z Kultownią
36. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA 2021
Czy mogą być pieśni bez słów? - spotkania z muzyką
Dionizje i XXVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego
Kolekcjonerska Giełda Różności
Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
DKF "Rejs" Aktorka, Moje córki krowy
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Spektakl "Świnki 3 - Pepa, Mela, Kwi"
Koncert bluesowy zespołu Tortilla & Vesta Chawira
„Ostrołęka czyta dzieciom"
Wieczór w Arce Józef Piłsudski - koniec walki o jutro
Recital Nicholasa Kaponyasa
Rocznica ataku ZSRR na Polskę
Wieczór w Arce
„Pierwszy Krok w Poezję"
Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności
Wieczór Gwiazdkowy w Arce
Koncert Adam Wołosz NATURAlnie
DKF Rejs - "Najlepsze lata" INAUGURACJA SEZONU 2021/2022
V Mistrzostwa MKK Karate
No Dishonor - wernisaż wystawy fotografii Tomasza Lendo
Olga Świątecka - Dziewczyny sióstr Nazaretanek - wernisaż
Wielkie sprzątanie nad Narwią
LIGA SPORTÓW WALKI Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2021
Ostrołęckie Spotkania Klubów Seniora
XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki
„Moja piosnka”, czyli Norwid śpiewany
1946 Zamordowani 2016 Odnalezieni
Piknik Historyczny „Historia łączy pokolenia"
Godziny dla Rodziny - Miś Uszatek
Wigilia Miejska
III Festiwal Piosenki w Języku Angielskim
Spacer historyczny: ŚLADAMI OSTROŁĘCKIEJ KSIĄŻKI
Letnia scena "eski"
MC Kwadrat na Święta
Spotkanie DYSKUSYJNEGO KUBU KSIĄŻKI
Ulicami wspomnień
„Marsz o Poranku"
Wieczór w Arce
Kulturalnie przy fontannie - Czerwony Kapturek
Godziny dla Rodziny - Gerda i Kaj
XXII Półmaraton Kurpiowski
DKF „Rejs” - Dzieciństwo wodza
Wernisaż wystawy Bogny Fogler i Anny Michniewicz
Wernisaż wystawy Marka Zalewskiego
Konferencja naukowa pn. BIBLIOTEKA PUBLICZNA JAKO LOKALNE CENTRUM KULTURY, DOKUMENTACJI I PAMIĘCI
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Spotkania z muzyką - W gorącej Andaluzji
Wernisaż wystawy "Biebrzańska jesień w stodole snów"
Koncert Andrzeja Sikorowskiego
III Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per musicam ad Deum"
Wieczór w Arce z Jarosławem Trześniewskim-Kwietniem
Zabawa podmiejska w stylu lat 80-tych
Narodowe Czytanie w Ostrołęce
„Miejsce Urodzenia"
NID
Po drugiej stronie chmur - wernisaż Piotra Kobrzyńskiego
„Mamo, ten wiersz dla Ciebie"
"Nastroje we Dwoje" Natalia Kukulska i Atom String Quartet
Walentynki 2017 w Oczku - koncert
Galloping Bulls Parade 2021
„Jezioro Łabędzie"
Nastroje we Dwoje, Edyta Geppert - Recital
Wernisaż wystawy „Pocztówki z Ostrołęki (1902-1989)"
„Językowy Dzień Dziecka"
„Ułani i Samorząd Dzieciom"
Wieczór w Arce - Piotr Grzymałowski i prezentacja książki „Powidołki”
Aploniusz Węgłowski - wernisaż malarstwa
IV Spotkanie regionalne
Wigilia Miejska
Szkolenie dla NGO. Nowe formularze ofert
Literacki Album Pamięci: Bogusław Hubert Fedorowicz
Mateusz Oswald Wróblewski - Presja rzeczywistości - wernisaż wystawy
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Wieczór w Arce z Mirką Szychowiak
Ostrołęcka Majówka
Orszak Trzech Króli
15. Dyskusyjny Klub Książki
Inauguracja DKF 2016/2017 Wszyscy albo nikt
4 numer Przydroży - prezentacja
III Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Benefis i wernisaż wystawy prac Zenona Kowalczyka
Wieczór w Teatrze Wielkim - spektakl literacko-muzyczny
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Miejski Sylwester
Wernisaż foto - Orszak Trzech Króli 2016
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Kino letnie na plaży miejskiej
II pokaz kina letniego na plaży miejskiej
III pokaz kina letniego na plaży miejskiej
Inauguracja kampanii 19 dni przeciwko przemocy
IV pokaz kina letniego na plaży miejskiej
Igła 2016 - Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
DKF "Rejs" Ostatnie tango i Martwe wody
50 lat zespołu Kurpie - koncert jubileuszowy
Debata wokół "Innego świata"
Wieczór Noworoczny
DKF "Rejs" Nieznajoma dziewczyna i Moonlight
Festiwal Teatralny InQbator 2020- „Pan i Pani O.” - Teatr Pantomimy MIMO
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Klub Kina Niezależnego - Zakazany Bóg
Tajemnice i Legendy w biografii Kazimierza Pułaskiego
Wystawa poświęcona Solidarności
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - oficjalne otwarcie
DKF "Rejs" Noc Walpurgi
Konstytucja 3 maja
Spotkanie z autorami nr 6 Ostrołęckiego Rocznika Literackiego "Przydroża"
Spotkanie z autorem książki pt. "Wróżda" - Marcinem Tomczakiem
Wieczór w Arce - Monika Sawicka, autorka bestselerowych powieści
Koncert Evgena Malinowskiego „Jedno serce – dwie ojczyzny”
Powstanie Styczniowe 1863 r. na Kurpiach
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Morskie Opowieści (spektakl dla dzieci)
Klub podróżnika: Podróż na kresy: Grodzieńszczyzna.
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - CYRK TARABUMBA - Teatr Klinika Lalek
TEST COOPERA w Ostrołęce
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Robert Kozera - Dywizjon 303, zatrzymane w kadrze
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej InQbator 2019
XVI Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej
DKF "Rejs" Mustang, Szwedzka Teoria Miłości
QPISZEWIADA 2017 - preludium festiwalowe
Koncert piosenek Przemysława Gintrowskiego - S.A.L.I.G.I.A.
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Fantomy - Teatr Akt
Koncert Dariusza Kordka
XIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Ferie z Panem Chętnikiem
Majowe spotkanie z cyklu "Śpiewaj razem z nami"
Mityng Młodzików OKLA
Spotkanie z cyklu: dr hab. Karol Samsel i jego gość: Marcin Królikowski
Niedziela z WOPR-OS na plaży miejskiej
Festiwal Teatralny InQbator 2020 - Zapach czasu - Teatr KTO
OBYWATEL G.C. - koncert
Wieczór w Arce - Wirtualna wyprawa w świat z Tonim Halikiem
DKF "Rejs" 2 noce do rana i Neapol spowity tajemnicą
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Improwizacja gotowana - spektakl
Wykład profesora Tomasza Strzeżka
Zamknięte drzwi - spektakl teatralny
Msza Święta w intencji ojczyzny
OTF 2016 - wernisaż
Uroczysta Sesja Rady Miasta Ostrołęki z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Rodzinny Rajd Rowerowy na zakończenie lata
Spotkanie z prof. Lucyną Wiśniewską-Rutkowską
Mapa Wyzwolenia 2018
Koncert XIII Wspólne Śpiewanie Patriotyczne "Polskę noszę w sercu"
VIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Muzealna środa - Rodzina Certowiczów
Koncert "Śpiewnik Patriotyczny"
Boom na Coolturę - spotkanie z muzyką
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada - preludium festiwalowe
V Ostrołęcki Orszak Trzech Króli
Rewia Smaków w Ostrołęce
28 finał WOŚP w Ostrołęce
Ostrołęka Powstańcom Warszawskim
Calineczka dla Dobrusi - spektakl teatralny
40 lat KLUBU OCZKO
Qpiszewiada Preludium Festiwalowe
Wieczór Noworoczny w Arce
Konwój Country!
Turniej Halowej Piłki Nożnej "Gramy z Orkiestrą"
Karol Kurpiński - Zamek na Czorsztynie -spotkania z muzyką (przedstawienie operowe w kostiumach)
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada
II Bieg WOŚP w Ostrołęce
Jak wybierać, aby żyć twórczo i szczęśliwie? - spotkanie z Jerzym Kostowskim
Stanisława Celińska – Atramentowa - koncert
Mumio taki miks
Wakacje z Dom Perignonem - obrazy Włodzimierza Tyca
"Pokaż maluchu co masz w serduchu"
Miś Tymoteusz - spektakl teatralny
Koncert Kolęd 2018
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
Zespół Kurpie "Kolędy po naszemu"
Spotkanie z autorami książki NORWID GOMULICKICH
XXIII Półmaraton Kurpiowski i I Kurpiowska Dziesiątka
Kryształowa Królowa Śniegu
Wychowankowie "poprawczaka" grają z WOŚP
Promocja książki "W labiryntach pamięci"
Orszak Trzech Króli 2018 w fotografii
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 OUTW
Ballada na trzy biurka
Koncert kolęd "Bóg się rodzi"
Zamieszanie ze świętami - spektakl dla dzieci online
Art Czwartek - Paweł Kubat
W Krainie Małego Księcia - spotkania z muzyką
Przegląd Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej
Koncert kolęd pt. "Kolęda płynie z wysokości"
Klatka - spektakl teatralny
Wieczór w Arce z Anną Świtaj
Konferencja naukowa "Kult świętych w diecezji łomżyńskiej"
Wieczór w Arce z Januszem Leonem Wiśniewskim
Koncert zespołu SIQ i spotkanie edukacyjne ze "Ślimakiem"
Nastroje we dwoje. Marek Dyjak - Piękny Instalator
XXV Konkurs Pierwszy Krok w Poezję - spotkanie laureatów
Przegląd filmów dokumentalnych poświęconych Żołnierzom Wyklętym
18. Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich
Warsztaty perkusyjne ze "Ślimakiem"
Jaś i Małgosia - spektakl w ramach akcji - Godziny dla Rodziny
STAND-UP
Wernisaż wystawy uczestników Akademii OTF
20-lecie działalności OTBS
III Piknik Rodzinny "Dzień bez samochodu"
DKF "Rejs"
MUZEALNA ŚRODA o początkach więzienia w Ostrołęce
Stragan z bajkami - spektakl teatralny
VII Zawody Kawaleryjskie pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych
KOZIOŁEK MATOŁEK - spektakl dla dzieci
Parafiada Rodzinna przy Świętym Franciszku
Nastroje we Dwoje - LAO CHE
Spotkanie organizacji kulturalnych
Koncert z cyklu Spotkania z muzyką
V Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 OUTW
Spotkanie klubów piłkarskich
Mistrzostwa nauczycieli w tenisie stołowym
Porozmawiajmy przy herbacie - online w Kutowni OCK
Nadanie imienia „Kraina Odkrywców" Przedszkolu Miejskiemu Nr 16 w Ostrołęce
Spotkanie klubów siatkarskich, piłki ręcznej i koszykówki
Recital: POSŁUCHAJ...
Wieczór Papieski
17. Warsztaty Etnograficzne Ginące Zawody
Spotkanie organizacji sportowych
Koncert "15 lat jesteśmy"
Rocznica napaści ZSRR na Polskę
Recital: PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
DKF "Rejs" Życie na kredycie, Sól ziemi
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Spotkanie organizacji sportowych
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
Festyn Dworcowy
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
Noc bibliotek
Wieczór w Arce - wykład
Karol Samsel i Jego gość: Ewa Frączek
"Wojtki grają". Wystąpią Wojciech Dudkowski i Wojciech Richter
Dyskusyjny Klub Książki
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym
Spotkanie przy Studziennej z Antonim Pieńkowskim
Kolędy Pospieszalskich
Spotkanie z Karolem Samselem w ramach Muzealnych Spotkań przy Lampce
Ostrołęcka premiera książki Karola Samsela pt. Autodafe 3
Śpiewaj razem z nami
9. Festiwal Teatralny InQbator
Piknik Historyczny "Wrześniowe Dni Pamięci"
Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej...
Katy Carr - Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Koncert "Najpiękniejsze utwory męskiej literatury wokalnej"
Wystawa pt. Jadą Cyganie Wielu Wozami
Muzyczne spotkanie z Kasią Moś
Syliwa Zera - Lost station
Pożegnanie Wakacji
Art Czwartek z Arturem Gotzem
Ostrołęka dawniej i dziś - wystawa plenerowa OTF
Pater Noster
Blizny pamięci
Orszak Trzech Króli w obiektywie
Inqbator Teatralny - dzień 1
Godziny dla Rodziny: spektakl "Nad kolorową rzeczką"
Koncert hip-hopowy "Młodzież dla Ostrołęki"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
VI Spotkanie regionalne - Bitwa pod Kopańskim Mostem
Z dala od orkiestry - projekcja filmu
Inqbator Teatralny - dzień 2
Igła - XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
Noc Muzeów 2018
Inqbator Teatralny - dzień 3
Wieczór w Arce, Daria Galant i prezentacja powieści pt. Dwór wiatrów
Etnoskaralia kurpiowskie - koncert zespołu T/Aboret
Pokonkursowa wystawa fotografii "VII Ostrołęcki Orszak Trzech Króli"
AIDA - SPOTKANIE Z PAWŁEM KUDZIĄ
Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich i 32. OTTT o Złotą Podwiązkę
Porozmawiajmy przy herbacie (Kultownia)
Spektakl "Na pełnym morzu"
Koncert zespołu Lonstar
10 lat w Areszcie Sztuki - wernisaż wystawy
DKF "Rejs" - Frantz, Pogorzelisko
Kabaret OLD SPICE GIRLS (Nastroje we dwoje)
DKF Rejs: Ojciec
Spotkanie literackie z Antonim Pieńkowskim
Gustaw Herling-Grudziński a sztuka
Zapraszamy do "Strefy Bezpieczeństwa"
Klub Podróżnika - Agnieszka Atamanka Glabas
Radosław Jastrzębski - Przenikanie, wernisaż wystawy
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki
Festiwal Sztuki 3m - materiał, medium, metafora
MAŁY KONCERT OD PRZYJACIÓŁ DLA TADEUSZA M.
OTF 2015 wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Czarowna noc - premiera teatralna
Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej
WIECZÓR LITERACKI JULII LENKIEWICZ
Runmageddon w Ostrołęce. To już 7 sierpnia!
VII OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK ph. Czytanie wzmacnia
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Malarstwo Anny Trochim - wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy "Artyści z Meppen"
Turniej dzikich drużyn w piłce siatkowej
DEBATA: HENRYK SYSKA, SYN TEJ ZIEMI
Wieczór w Arce z Karolem Samselem
Nieznajoma Konstelacja - recital
Narodowe Czytanie
62 SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Spotkanie z cyklu Ulicami wspomnień pn. Dawny WARYNIAK powraca do mnie często w snach
Literacki Album Pamięci: Wojciech Janusz Woźniak
Księżniczka Szeherezada i Piraci - spektakl baletowy
WARSZTATY LITERACKIE
Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
Warsztaty literackie
DKF "Rejs" 45 lat i Zupełnie Nowy Testament
Sylwester w OCK - OPERA NA WESOŁO
Zajęcia taneczne "Ostrołęka Tańcem Malowana"
Obchody 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
Między Mną, a Tobą - recital
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Spotkanie: Tomasz Wandzel
Grace i Gloria - zaproszenie do teatru
Wieczór w Arce prezentacja książki autorstwa ks. dra Zdzisława Grzegorczyka
64 spotkanie Duskusyjnego Klubu Książki
Mustafa Deodoglu - Ponadczasowy Stambuł
Spektakl "Biuro matrymonialne"
Koncert Piotra Grzyba i Zupy Grzybowej
Spotkanie z dietetykiem Olą Taborek - pogadanka "Jak zdrowo jeść i zdrowo żyć"
X Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
19. Ostrołęckie Spotkania Chóralne - k o n c e r t
Wieczór w Arce - promocja książki Jerzego Kijowskiego "Nad Narwią, Orzem i Omulwią"
XXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
Test Coopera dla Wszystkich w Ostrołęce
II Bieg Tropem Wilczym
DKF "Rejs" Co przynosi przyszłość i Fuocoammare. Ogień na Morzu
Rapsodyczny - prezentacja książki poetyckiej Katarzyny Fabisiewicz
Projekcja filmów o Żołnierzach Wyklętych
Calineczka - spektakl teatralny dla dzieci
ART czwartek w rytmach rock - soul - blues
Prezentacja książki Wiesława Janusza Mikulskiego Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015
Nastroje we Dwoje - Katarzyna Cerekwicka
Stanisław Krzyżewski - Malarstwo - wernisaż wystawy
35. OSPA - wieczór kabaretowy
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Wieczór w Arce - wspomnienie o Alfredzie Sierzputowskim
Jan Dobkowski - wernisaż akwareli -„Mały Wszechświat w wielkim mieście”
Spotkanie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim
IX Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Letnie potańcówki
Wieczór w Arce z Martyną Walecką
Godziny dla Rodziny - Pchła Szachrajka
Warsztaty literackie
Giełda Kolekcjonerska OKK UNIKAT
Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej, Biennale 2019-2020
Letnie potańcówki
Zjednoczeni dla Miłości - Koncert Uwielbienia
Jak się kochamy w domu? - spektakl
Letnie potańcówki
Pokaz gotowania Mateusza Gesslera
Letnie potańcówki
Art Czwartek: Koncert "Kochać... łatwo powiedzieć"
Dyskusyjny Klub Książki
Koncert organowy Aleksandry Gawrońskiej
Malarstwo Urszuli Sakowskiej, Rzeźba Krzysztofa Ciupy - wernisaż wystawy
Koncert z cyklu "Wojtki grają"
Tomasz Lipiński z zespołem
Dni Niepodległej Ostrołęka 10-13 Listopada
Prezentacja książki Joanny I Norberta Dawidczyków pt. Bigos małżeński. Jak się dogadać. Mini-poradnik dla małżonków.
Spotkanie z Darią Galant
DKF "Rejs" Płomienie i Zwierzęta
Recital Wiktorii Sumary „KOŁA CZASU”
Opowieść o Wietnamie, jakiego nie znamy
11. SLAJDOWISKO, czyli SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji
Spektakl "MAŁA SYRENKA" w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży
Planeta Energii w Ostrołęce
Wieczór w Arce: zaduszkowy koncert muzyczno-literacki
V Spotkanie regionalne
Spotkanie z Maciejem Filipkiem
Recital Kacpra Kuszewskiego „Album rodzinny"
LITERACKI ALBUM PAMIĘCI. Spotkanie ósme pt. Henryk Ciszewski
IV Etnosakralia Kurpiowskie - koncert finałowy
„Mazowsze w sercu Niepodległej”
Wspomnienie Jana Górzyńskiego
Powitaiej lat z Aquaparkiem
Koncert "Wolność... kocham i rozumiem"
Tomasz Piotr Nowaczyk gościem spotkania pt. Porozmawiajmy przy herbacie - online
Noc Bibliotek
Wieczór autorski Marii Pawłowskiej
Prezentacja książki pt. „Felietony" Anny Wołosz
Sicily Monochrome - finisaż wystawy fotografii Jacka Poremby
Wieczór w Arce - "Puste noce. 31 odbić Ostrołęki"
Wieczór autorski Joanny Brodowskiej
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Wieczór w Arce z obieżyświatem PIOTREM KOWALCZYKIEM nt. „Kobiety trzech kontynentów”
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
Ostrołęcki Dzień Św. Jana Pawła II
Z Ostrołęckiego Albumu Pamięci – Wacław i Jan Leszczyńscy
Debata literacka nt. „Wiktor Gomulicki, poeta, prozaik, odkrywca C. Norwida”
Wieczór w Arce z Marcinem Orlińskim
32. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową
XXXIV spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Spotkanie z cyklu dr Karol Samsel i Jego gość
Koncert zespołu "Fabryka"
Wieczór w Arce z Narwiakami Tadeuszem Machnowskim i Czesławem Parzychem
Warsztaty literackie
Wieczór poetycko-muzyczny z okazji Dnia Języka Narodowego.
Msza święta w intencji zmarłych samorządowców
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii - otwarcie festiwalu
Dyskusyjny Klub Książki
Spektakl teatralny "Wyklęci"
Warsztaty fotograficzne
Piotr Wróbel – Król Midas w rękach Bogów
Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Wieczór w Arce
Wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Wojciecha Sadleya
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
DKF "Rejs" - Party, Nie jestem twoim Murzynem
Wolna Grupa Bukowina – koncert
Sobota Bokserska na Partyzantów
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Belfer - spektakl teatralny
APN Winter Cup 2019
XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 2021
Domisie w teatrze - przedstawienie dla dzieci
Miejski Festiwal Dzieci
KONCERT ACH - POEZJA !
Motoserce - X edycja
"Leć pieśni nasza... by się wolności ziścił cud"
Wieczór w Arce z Marią Rochowicz
Spotkania z muzyką - W.A. Mozart "Bastien i Bastienne"
Koncert Evgena Malinowskiego
Młode polskie skrzydła - koncert
Wernisaż wystawy "Ślad Nieobecności"
MAŁY KSIĄŻĘ - spektakl dla dzieci
Porażki - recital Olgi Malinowskiej
Pan Tom buduje dom
Wernisaż wystawy fotografii członków OTF
„Ido Śwenta Źelgejnocy” – rodzinna impreza wielkanocna
36. OKR Miejsce urodzenia
W takie wieczory na nic się nie czeka... koncert
„Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic”
DKF "Rejs" "Komunia" i "To tylko koniec świata"
XXXI ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową
Andrzej Tajchert w ostrołęckim muzeum
Strefa Mocy
Obchody Święta Wojska Polskiego
Próby innej lektury Biegunów Olgi Tokarczuk
Art Czwartek z Olgą Mujkić
"Brunetki, blondynki..." - koncert z okazji Dnia Kobiet
DKF "Rejs" Szermierz i Pod elektrycznymi chmurami
Ulicami wspomnień - Zapraszamy na wirtualny spacer po dawnej ulicy Głowackiego.
Spotkanie z Ireneuszem Gralikiem
Noc Muzeów
Klub Przy Studziennej 
Czarowna Noc [2] - spektakl teatralny
Klub Kina Niezależnego - „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
Miłość niejedno ma imię - program artystyczny słuchaczy OUTW
Rodzinny Rajd Rowerowy
Spotkanie z cyklu dr hab. Karol Samsel i jego gość: Maciej Raś
Koncert KRiSU na plaży miejskiej
Literacki Album Pamięci
Ostrołęckie Slajdowisko Podróżnicze 2016
Muzealne Spotkanie przy Lampce
Walentynki w Kultowni - zakochaj się w ... książce
Spotkanie z cyklu: Ostrołęcki Album Pamięci pt. Powieźli ich w daleki kraj…
Dyskusyjny Klub Filmowy "Rejs"
Wieczór wielkanocny w Arce
Bodo Cafe - s p e k t a k l m u z y c z n y r e t r o
Zakończenie roku akademickiego OUTW
Piosenka jest dobra na wszystko - spotkania z muzyką
Dyskusyjny Klub Książki
Mazowieckie Dni Zdrowia
Pisarka Zofia Kossak we wspomnieniach wnuczki
Warsztaty literackie. Prowadzi dr hab. Karol Samsel
Ulicami wspomnień
OTF 2017 - wernisaż wystawy fotografii
Zawody Kawaleryjskie
Koncert Gloria Polonica na 100-lecie Niepodległości w Ostrołęce
Rio w każdym miasteczku … czyli karnawał po ostrołęcku w bibliotece.
Sportowa Niedziela nad Narwią. Będzie moc atrakcji
W klubie podróżnika: spotkanie z podróżnikiem i dziennikarzem - Robertem Czerniakiem
Kolekcjonerska Giełda Różności
"Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Ostrołęka 2017”
Dyskusyjny Klub Książki
61 spotkanie Dyskusyjnego klubu książki
Wieczór w Arce
Literacki album pamięci
Walentynki w Parku Wodnym "Aquarium"
Wakacyjny Turniej Szachowy
Koncert piosenek XX-lecia międzywojennego
Festiwal "Filmowe Zwierciadła"
Recital "PESTKA" w wykonaniu Katarzyny Nurczyk
Art czwartek - koncert Agi Kiepuszewskiej
Festiwal "Filmowe Zwierciadła"
Wieczór w Arce
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce: Historie Prywatne
Festiwal foodtrucków i muzyki
Ulicami wspomnień
DKF "Rejs" Bracia Lumiere, Ptaki śpiewają w Kigali
Otwarcie wystawy fotograficznej Niezwykła Codzienność
Wieczór w Arce
Art CzwARTek: Kochać...łatwo powiedzieć
Koncert Ostrołęka Powstańcom Warszawskim
Nasza, Twoja Europa - wernisaż wystawy
II Festiwal Smaków Foodtrucków w Ostrołęce
Świat M.... malarstwo i rzeźba Marka Zalewskiego
Eugeniusz to nie geniusz
Miejskie obchody 1 sierpnia
Festiwal foodtrucków i muzyki
Chłopi - premiera teatralna
Tatry w Galerii Ostrołęka
Wieczór w Arce
Wieczór literacki Szymona Białobrzeskiego
Nastroje we dwoje - Jubileuszowo - 30 lat czerwonego tulipana - koncert
18. Filmowe Zwierciadła Festiwal Filmów Amatorskich
Wystawa malarstwa absolwentów ASP
Lipniki 2016 wystawa poplenerowa
Koncert Ani Rusowicz
Młoda Ostrołęka Literacka
Wystawa plenerowa „Karol Wojtyła. Narodziny” i „Pielgrzym”
Debata część druga pt. Henryk Syska, syn tej ziemi
ART-CZWARTEK 1/2016 - Koncert zespołu NASH
Wystawa prac Wiktora Gajdy
58. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Dzień Muzeów w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Zapraszamy dzieci na Poranki filmowe
„Idą święta – czas stroić choinkę”
Klub Kina Niezależnego - Przystanek Historia
Warsztaty literackie
Szturm na Belweder
Ostrołęcki Album Pamięci: Leszczyńscy z Ostrołęki
Sportowe Andrzejki z Osiedlem Witosa
Qpiszewiada - VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego
Spotkanie autorskie z Piotrem Smolińskim
„Wśród zwierząt. Z kolekcji Art Brut”
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - projekcja filmu "Wyklęty" i spotkanie z odtwórcą głównej roli Marcinem Kwaśnym.
Spotkanie Karol Samsel i jego gość: Magdalena Gałkowska
Wernisaż wystawy fotografii Daniela Ejsymonta w Galerii Ostrołęka
Akcja krwiodawcza "Siła w jedności"
VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA Preludium Festiwalowe
Wystawa fotografii, Bogdan Białczak - „Bogolandia”
Marek Piekarczyk - koncert z cyklu Nastroje we Dwoje
Bezpłatne doradztwo indywidualne dla NGO
33. KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
DKF "Rejs": Nie opuszczaj mnie i Nasza młodsza siostra
Warsztaty Literackie
Porozmawiajmy o Narwi
„Róże Europy” w cyklu „Nastroje we dwoje”
Turniej Tenisa Ziemnego
Ulicami Wspomnień: Plac Bema (dawny Rynek) – serce miasta.
Nastroje we Dwoje - Eleni
Mój ulubiony Młynarski - recital Piotra Machalicy
Malarstwo - Teresa Adamowska
„Domisie w teatrze” w cyklu „Godziny dla Rodziny”
DKF Rejs: Obraz bez autora
Wakacyjny Kolarski Wyścig Australijski na bieżni stadionu !
Forum Edukacyjne – 2019
Spektakl "Na pełnym morzu"
Piknik Rodzinny "Zdrowie dla wszystkich"
Kurpiki 2015
Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej w Wykrocie
Miejskie obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Art czwartek - Witek Muzyk Ulicy - Gram dla Was...
Święto Narodowe Węgier - obchody w Ostrołęce
„Czytam w podróży”
„Puszta węgierski bezkres”
Olga Bończyk - Piosenki z klasą
Miejskie obchody 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
ABBA MIA ... CHYBA
Wieczór w Arce z Markiem Sygułą
III Targi Ślubne Love
Przygody Koziołka Matołka
Pokonaj Mistrza - Turniej Piłki Nożnej
Ulicami Wspomnień pt. Jak niegdyś ostrołęczanie świętowali?
DKF "Rejs" Manchester by the Sea i American honey
Art CzwARTek: Muzyka powojennej Warszawy
Spotkanie z Agnieszką Frączek
Art CzwARTek: koncert Wiktorii Dobrowolskiej
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wieczór w Arce
Smakołyki na cztery smyki - spotkania z muzyką
Uroczyste obchody 100-lecia zaślubin Polski z morzem
Art CzwARTek: koncert piosenek Adama Wołosza
Literacki Album Pamięci
Dusza (z) arkusza - finał konkursu Gwiazdkowy Anioł
Godziny Dla Rodziny - spektakl Teatru Bajlandia
Spektakl dla dzieci "Krawiec Niteczka"
Wieczór w Arce z Krzysztofem Michem
The best of SGT - wernisaż
Wojtki Grają: Droga na Ostrołękę
Dyskusyjny Klub Książki
Wigilia Profesora Pęduszki - przedstawienie świąteczne
Klub Kina Niezależnego
Premiera książki „Arkadiusz Gołaś. Przerwana podróż”
Miejskie obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Niewidzialni na scenę... dwie premiery teatralne
Juwenalia 50+ program satyryczny
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 2020
Wieczór wigilijny w Arce
Muzealna środa o rodzinie Scheurów
Koncert pieśni Stanisława Moniuszki
V Noc Bibliotek w Ostrołęce
Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Wyciskaniu Odważnika i Sztangi Leżąc
Pokaz filmów: Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu.
XI Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Coś tu nie gra - premiera teatralna
KULT - koncert
Konrad Kucz – Grafika, wernisaż wystawy
DKF "Rejs" - Happy End i W ułamku sekundy
Inauguracja Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Rejs"
Slajdowisko 2015 - spotkanie z podróżnikami
Boże mój! Oj Elohim! - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
Koncert "Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej"
Wernisaż wystawy fotografii "Nadnarwiański Świat"
Romantyczna i Niepodległa
Wystawa Tomasza Mościckiego
Pastorałki i karnawałki
Fitness na plaży
Art-Czwartek 2/2016 recital Agnieszki Chrzanowskiej
World Wide Photowalk – Międzynarodowy Spacer fotograficzny
Fitness na plaży
Wieczór w Arce
VIII Bieg Tropem Wilczym
Fitness na plaży
17. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła
DKF "Rejs" - "Argentyna, Argentyna" i "Służąca"
Bajkowe mikołajki - koncert charytatywny
Marton filmów grozy
Wernisaż wystawy "Malarstwo"
Ulicami wspomnień: 11 Listopada
Dionizje 2016
Koncert Marka Dyjaka "Piękny Instalator"
Msza święta z okazji Dnia Patrona Miasta Ostrołęki - św. Jana Pawła II
Ulicami wspomnień - Filmowy spacer po dawnej Ostrołęce
Godziny dla rodziny: Niebieski piesek
Wieczór w Arce z Januszem Wiesławem Mikulskim
Sztuka "Niebezpieczna Gra"
Koncert Joanny Aleksandrowicz "Od Nocy Do Nocy"
Prezentacja łomżyńskiego środowiska fotograficznego
Ulicami wspomnień - ostrołęcka Fara
„Ostrołęka – sercem kadrowane miasto” - wernisaż pokonkursowy
Koncert "Historia według Jacka Kaczmarskiego"
Święto Wojska Polskiego
Orzeł Biały na awersie. Pieniądz w odrodzonej Polsce - wernisaż wystawy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
MKK zaprasza "Z małą walizką w wielki świat"
Koncert „Muzyka Pamięci”
Michał Selerowski - wystawa rzeźby
Mobilne Muzeum Multimedialne
Koncert Stanisławy Celińskiej "Malinowa"
Miejski Sylwester !
Służymy Niepodległej
Obserwator - spektakl muzyczny
Promocja książki „Duch nasz zastąpi setki"
XXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki
XI Kurpiowski Plener Malarsko-Literacki im. Stanisława Skolimowskiego
Uroczysta Sesja Rady Miasta i obchody Święta Niepodległości
Konsultacje diabetologiczne
OSPA 2017
Debata pt. Henryk Syska. Syn tej ziemi.
DKF "Rejs" Wyspa kukurydzy i Pionierzy marzyciele
Spotkanie autorskie z Darią Galant i jej najnowszym dramatem Obłudnicy. Czarcie wesele.
ART czwARTek - koncert Justyny Cwalińskiej
Klub Kina Niezależnego - Gdy budzą się demony
34. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Karol Samsel i jego gość: Wojciech Kass.
Plakaty Kowalczyka w Olsztynie
Warsztaty literackie w bibliotece. Prowadzi dr hab. Karol Samsel.
Klub Podróżnika Ryszard Waszczuk
ART-CZWARTEK 3/2017
35. Dyskusyjny Klub Książki
Kulturalnie przy fontannie - PROJEKT PATRYOCI - koncert połączonych zespołów PAMPELUNA i 4P
W klubie podróżnika: Kuba - wyspa jak wulkan gorąca…
Koncert pt. "Brunetki, blondynki ... "
Karol Samsel i jego gość: PRZEMYSŁAW DAKOWICZ
Wieczór noworoczny
Klub przy Studziennej
WOŚP Ostrołęka
Wieczór w Arce - ks dr. Wacław Białczak
63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - finał centralny
Wieczór autorski Jerzyny Beaty Bryły
Karol Samsel i jego gość: Kazimierz Brakoniecki
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: POECI STANU WOJENNEGO
Czekoladki - spektakl Ostrołęckiej Sceny Autorskiej
DKF "Rejs" Kosmos, Powrót
Najbliższe wydarzenia
Spacer historyczny: ŚLADAMI OSTROŁĘCKIEJ KSIĄŻKI
Spacer historyczny: ŚLADAMI OSTROŁĘCKIEJ KSIĄŻKI
ul. Szpitalna - budynek Starostwa Powiatowego
Koncert Andrzeja Sikorowskiego
Koncert Andrzeja Sikorowskiego
Ostrołęckie Centrum Kultury
STAND-UP
STAND-UP
Ostrołęckie Centrum Kultury
Recital: PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
Recital: PO TAMTEJ STRONIE MARZEŃ
Klub OCZKO, Sikorskiego 6
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
JUBILEUSZ 55-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KURPIE
Ostrołęckie Centrum Kultury, Inwalidów Wojennych 23
Więcej wydarzeń »
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry