Aktualności urzędowe

Żegnamy Premiera Jana Olszewskiego (1930 - 2019)

Żegnamy Premiera Jana Olszewskiego (1930 - 2019) - kondolencje od Ligi Morskiej i Rzecznej. W czwartek, dnia 7 lutego 2019, otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Jana Olszewskiego wybitnego prawnika, intelektualisty i polityka – premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.  Czytaj więcej...

E-dowody wchodzą w życie

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Czytaj więcej...

„OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zaprasza na szkolenie organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które to jest dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo". Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu OPWiK

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ostrołęce Ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce. Czytaj więcej...

Konkurs na dyrektora OCK

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) art. 15, ust. 1 i 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm.) rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154 poz. 1629, ze zm.)... Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób w mieście Ostrołęka w 2019 r. Będzie on realizowany w ramach "Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009 - 2020 w Mieście Ostrołęka.” Czytaj więcej...

Miejskie wsparcie dla sportu

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu kultury fizycznej. Tradycyjnie samorząd wsparł działania w trzech obszarach. W tym roku łączną kwotą 1 miliona 61 tysięcy 700 złotych. Czytaj więcej...

XII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności, organizuje XII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018. Czytaj więcej...

Sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęki w przedmiocie projektów statutów osiedli

Prezydent Miasta Ostrołęki na podstawie art. 5a ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3  i § 6 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 644/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Ostrołęki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9775) zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Ostrołęki w... Czytaj więcej...

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry