Aktualności gospodarcze

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu OPWiK

Rada Nadzorcza Spółki informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 513/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. na stanowisko Prezesa Zarządu OPWiK Sp. z o.o. został powołany Pan Andrzej Jagielski. Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu OPWiK

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce. Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy informuje

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych: Czytaj więcej...

„OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zaprasza na szkolenie organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które to jest dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo". Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu OPWiK

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ostrołęce Ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce. Czytaj więcej...

XII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności, organizuje XII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018. Czytaj więcej...

Informacja o badaniach ankietowych

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Czytaj więcej...

50 procent bonifikaty przy przekształceniu

Rada Miasta zdecydowała, że udzielana w roku bieżącym bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniesie 50 procent. Będą z niej mogli skorzystać mieszkańcy budynków jedno lub wielorodzinnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na gruncie stanowiącym własność Miasta Ostrołęki. Czytaj więcej...

Strabag rozpoczął montaż przęseł

Dzień wcześniej niż zapowiadano rozpoczął się montaż stalowych przęseł łączących filary remontowanego mostu na Narwi w Ostrołęce. Zgodnie z harmonogramem do 26 stycznia powinny zostać dostarczone na plac budowy wszystkie elementy konstrukcji nośnej przeprawy. W związku z tym prosimy o szczególną ostrożność w godzinach porannych na odcinku od ronda Księcia Siemowita III do wjazdu na stary most, mogą tam wystąpić utrudnienia związane z dostawą materiałów budowlanych. Czytaj więcej...

Zlecamy naprawy dróg

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, iż pracownikom urzędu znany jest stan dróg na terenie Miasta Ostrołęki. Naprawą uszkodzeń na terenie Miasta Ostrołęki na podstawie uchwały nr 189/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 roku zajmuje się Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, który to dokonuje napraw na podstawie zleceń. Czytaj więcej...

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry