Strona główna

W związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 możliwość korzystania z obiektów sportowych jest ograniczona do uprzednio zgłoszonych zajęć prowadzonych przez kluby, stowarzyszenia sportowe oraz grupy zorganizowane.

Zapisy przyjmowane są na adres mailowy joanna.kruszewska@um.ostroleka.pl, tel. 29 765 42 43. Po weryfikacji zapotrzebowania zainteresowane podmioty zostaną poinformowane o dostępności danego obiektu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do:

  • zachowania dystansu społecznego,
  • zasłaniania twarzy (maseczkę należy mieć w momencie dotarcia na obiekt; obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy osób uprawiających sport na terenie obiektu),
  • weryfikacji uczestników (na obiekt będą mogły wejść tylko osoby wcześniej zgłoszone do wejścia na obiekt),
  • obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji sprzętu po użyciu,

Na każdym obiekcie zostaną przewidziane 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub zostaną przewidziane oddzielne wejścia i wyjścia na poszczególne boiska. Na stadionach piłkarskich dodatkowo zostaną stworzone strefy buforowe, dzięki którym będzie możliwość podziału boisk na mniejsze i zwiększenia dostępności do obiektu dla większej liczby grup.

Na każdym obiekcie w widocznym miejscu zostaną zamieszczone komunikaty informujące o sposobie korzystania z boisk oraz informacja o obowiązkach związanych z dezynfekcją rąk oraz zakrywaniu ust i nosa, z zastrzeżeniem, że zakrywanie ust i nosa nie dotyczy osoby prowadzącej zajęcia oraz osób uprawiających sport na terenie obiektów.

Aktualne wytyczne dotyczące liczby osób mogących przebywać na obiekcie można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport.