Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont Alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi w Ostrołęce

                                                                                                                                          znaki_strona_www3    

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont Alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem
im. Honorowych Dawców Krwi w Ostrołęce”

W dniu 21 grudnia 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr RFRD-R/124/2023 na realizację zadania pn. „Remont Alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi w Ostrołęce” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji: 2023 rok

Kwota dofinansowania: 772 706,62 zł

Całkowita wartość zadania: 1 572 977,52 zł

Łączna długość odcinków – 731,30 mb

Liczba odcinków - 1

Zakres rzeczowy zadania:

 1. frezowanie nawierzchni bitumicznej;
 2. rozebranie krawężników betonowych i ław pod krawężniki;
 3. wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji;
 4. krawężniki betonowe wystające z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej;
 5. warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne–wbudowanie siatki przeciwspękaniowej;
 6.  skropienie asfaltem nawierzchni drogowych oraz krawężników;
 7. ułożenie nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
 8. odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego;
 9. regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. 


POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry