Aktualności

Ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu

Ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu

W czwartek 5 stycznia br. Prezydent Miasta Ostrołęki ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Ostrołęka. Dofinansowane zostanę zadania w zakresie: wsparcia szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej.

Dotację może otrzymać klub sportowy, niezaliczany do sektora finansów publicznych, który działa na obszarze Miasta Ostrołęki, uczestniczy we współzawodnictwie  sportowym organizowanym  lub  przeprowadzonym  w  określonej dyscyplinie  sportu  przez polski  związek  sportowy  lub  podmiot  działający  z  jego upoważnienia, a także nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Prezydent Łukasz Kulik zdecydował o przeznaczeniu na ten cel 1.000.000,00 zł.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Cele publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu, które Miasto Ostrołęka zamierza osiągnąć to
1)    poprawa warunków do uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2)    poprawa kondycji fizycznej mieszkańców miasta poprzez treningi oraz aktywny udział w wydarzeniach sportowych;
3)    osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
4)    promocja sportu i aktywnego stylu życia;
5)    umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Miasta Ostrołęki.

Warunkiem otrzymania dotacji jest uprzednie poprawne rozliczenie zadań publicznych realizowanych przez klub sportowy w 2022 roku, zleconych przez Miasto Ostrołękę, jeśli takie były realizowane przez podmiot ubiegający się o dotację.

Wnioski należy złożyć w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, (pl. gen. Józefa Bema 107-410 Ostrołęka), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy lub  podmiot  działający  z  jego upoważnienia oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 3 lutego 2023 roku.

Szczegóły ogłoszenia: https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/21/12610/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-wspierania-rozwoju-sportu-w-miescie-ostroleka

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry