Pozostałe

Spotkanie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim

Czas: 13.06.2017, Godz. 10.00

Miejsce: Plaża miejska, ul. Wioślarska

Spotkanie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim
Recykling Rejs 2017: Mazury - Warszawa

Ekologiczne akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” już od siedmiu lat organizowane w okresie letnim przez Fundację PlasticsEurope Polska wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim, stanowią dobry przykład determinacji w nieustannym edukowaniu na temat przeciwdziałania zaśmieceniu środowiska wodnego.

Wyprawa Recykling Rejs 2017 wystartuje w Węgorzewie a zakończy się w Warszawie. Trasa o długości blisko 500 km wiedzie przez Wielkie Jeziora Mazurskie, Pisę, Narew, Bug i Wisłę i stanowi jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowo-żeglarskich. Na kolejnych przystankach odbywać się będą spotkania z lokalnymi społecznościami, których celem jest edukowanie i informowanie, jak przeciwdziałać zaśmiecaniu środowiska wodnego oraz jak właściwie postępować z odpadami, aby wykorzystać ich wartość i chronić inne zasoby. W tym roku ponownie dodatkowym partnerem wyprawy jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA.

„Podczas tegorocznego Recykling Rejsu będziemy namawiać turystów, aby przemierzając Polskę, zadbali też o jej czystość. Wakacje to wspaniały czas, kiedy zwiedzamy najpiękniejsze rejony Polski, choćby Krainę Wielkich Jezior czy nadbałtyckie plaże. Chciałbym, aby po wakacjach pozostały wspaniałe wspomnienia i zdjęcia czystych plaż, jezior i Bałtyku, tak abyśmy za rok mogli wrócić w te same czyste zakątki naszego kraju. Nie zostawiając po sobie śmieci, segregując i oddając je do recyklingu, pozostawimy po sobie nie tylko dobre wrażenie, ale przede wszystkim czyste środowisko” – mówi Dominik Dobrowolski, dodając „Trasa spływu, zaplanowanego na dwa tygodnie, podzielona jest na 13 odcinków, a większe spotkania odbędą się m.in. w Węgorzewie (start), Giżycku, Mikołajkach, Piszu, Nowogrodzie, Ostrołęce i Warszawie (zakończenie wyprawy). Na jeziorach najtrudniejsze będą zmagania z wiatrem i falami, na rzekach powinno być łatwiej, bo szlak biegnie z ich nurtem.”

Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska podkreśla: „Siódma edycja naszej akcji Recykling Rejs, podobnie jak poprzednia, nieprzypadkowo realizowana jest przed wakacjami. Mamy nadzieję dotrzeć z naszym przesłaniem zanim Polacy ruszą w wakacyjne podróże. Promując właściwe zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych, na każdym kroku podkreślamy, że plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym, niezależnie od tego, jak się tam dostały: czy wskutek niedbałości i śmiecenia, czy wskutek niewłaściwej gospodarki odpadami, czy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego tak ważne jest ciągłe edukowanie na temat właściwego postępowania z odpadami oraz promowanie postaw prośrodowiskowych. Szczególnie duże znaczenie ma tu angażowanie lokalnych społeczności w tego typu akcje”.

Informacje dodatkowe:

Po raz pierwszy w ustawodawstwie dotyczącym zagospodarowania odpadów zaakcentowano konieczność ograniczenia zaśmiecenia środowiska morskiego - w nowym pakiecie Circular Economy redukcja zaśmiecenia środowiska morskiego zawarta jest w Planie Działań. Walcząc z zaśmieceniem środowiska, promujemy jednocześnie selektywną zbiórkę odpadów, która jest podstawą zwiększania recyklingu i zawracania do obiegu surowców wtórnych.

W Polsce, mimo zmian w prawodawstwie zainicjowanych ponad 5 lat temu, nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Choć poprawia się poziom selektywnej zbiórki, to w dalszym ciągu ilość i jakość zbieranych surowców wtórnych jest niewystarczająca by zdecydowanie zwiększyć recykling, który zgodnie z już obowiązującymi przepisami, a także regulacjami przygotowywanymi w pakiecie Circular Economy, musi wzrosnąć do 50% w roku 2020 (papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne), a do roku 2025 recyklingowi musi zostać poddane 65% wszystkich odpadów opakowaniowych (opakowań z tworzyw 60%).

Obecnie w naszym kraju podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych pozostaje niestety składowanie - na wysypiska trafia 56% tych odpadów. Recykling stanowi ok. 25%, a odzysk energii (głównie poprzez wykorzystanie odpadów tworzyw do produkcji paliw alternatywnych) tylko 19%. Dla porównania w całej Europie średnio odzyskuje się w recyklingu 30% odpadów tworzyw, w odzysku energii 40%, a tylko 30% jest składowane na wysypisku*.

Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie – odpady, które przedostały się do środowiska spływają do mórz i oceanów. Pozostałe 20% trafia do wody bezpośrednio wskutek działalności człowieka na morzach i oceanach. Przemysł tworzyw sztucznych uważa, że plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym, niezależnie od sposobu w jaki się tam dostały: czy wskutek niedbałości i śmiecenia, czy wskutek niewłaściwej gospodarki odpadami, czy z powodu wypadków. Odpady tworzyw to cenny surowiec wtórny i tak powinny być traktowane.

W opublikowanym w ubiegłym roku najnowszym raporcie UNEP UNEA na temat plastikowych śmieci w środowisku morskim stwierdzono, że najbardziej skutecznym środkiem do szybkiego zmniejszenia ilości odpadów trafiających do wód jest poprawa zbiórki i zagospodarowania tych odpadów, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Wg UNEP UNEA tylko dzięki połączeniu programów zapobiegania zaśmieceniu z gospodarką odpadami prawdziwie ukierunkowaną na ochronę środowiska będzie można osiągnąć trwały sukces w walce z zanieczyszczeniem mórz.

Jak zauważa Kazimierz Borkowski „Tworzywa są wytrzymałe i jednocześnie lekkie. To niezwykły materiał, który przynosi społeczeństwu konkretne korzyści, począwszy od oszczędności energii i innych zasobów poprzez zmniejszenie strat żywności, po ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa. Ale jeżeli te materiały nie są właściwie użytkowane i zagospodarowywane to nie wykorzystuje się w pełni ich wszystkich zalet środowiskowych. Zgadzamy się z konkluzjami UNEP UNEA, że tylko współpraca przemysłu, społeczeństwa i wszystkich innych interesariuszy pozwoli na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia środowiska morskiego”.

Organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata od lat angażują się w liczne programy, których celem jest ocena skali zanieczyszczenia środowiska wodnego przez odpady plastikowe i ich rzeczywistego wpływu na ekosystem, a także promocja właściwych postaw prośrodowiskowych. W tym zakresie prowadzą lub współfinansują badania naukowe i wdrażają projekty informacyjne i edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców
 o konieczności prawidłowego obchodzenia się z odpadami.

Akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” to jeden ze 260 projektów prowadzonych aktualnie na całym świecie w ramach inicjatywy przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata „Marine Litter Solutions” (www.marinelittersolutions.com), zainicjowanej w 2011 roku. Obecnie zaangażowanych jest w nią aż 65 organizacji z 34 krajów.

 

Codzienna relacja z wyprawy na www.recykling-rejs.pl oraz na www.facebook.com/RecyklingRejs*Dane za 2014, źródło: raport PlasticsEurope „Tworzywa sztuczne – fakty 2016

Miejsce wydarzenia

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry