Aktualności

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Do piątku 30 lipca zgłaszać można projekty do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Do dyspozycji mieszkańców jest niemal dwa miliony złotych.

Projekty można zgłaszać w następujących pulach:  ogólnomiejskiej i  osiedlowej.

Z puli ogólnomiejskiej realizowane będą tzw. projekty miękkie. Sa to zadania nieinwestycyjne, dotyczący edukacji, integracji społecznej, przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, sportowych, itp. skierowane dla wszystkich mieszkańców miasta. Na pulę tę przewidziano 200 000 zł.
Z puli osiedlowej realizowane będą zadania lub wydatki inwestycyjne mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji lub zakupu, które skierowane będą do mieszkańców jednego, wskazanego osiedla lub grupy osiedli.

W formularzu zadania należy:
- podać tytuł projektu,
- wskazać miejsce realizacji zadania,
- opisać na czym projekt będzie polegać, jakie prace należy wykonać, do kogo kierowany jest projekt i dlaczego jest on istotny,
- w kilku słowach zachęcić do głosowania na projekt,
- wskazać kosztorys z rozbiciem na poszczególne pozycje, uwzględniając koszt projektu, wykonania (jeśli to konieczne, również demontażu) i zakupu materiałów.

Do każdego formularza dołączona musi zostać lista poparcia. W kategorii ogólnomiejskiej należy zebrać podpisy 20 mieszkańców całego miasta, w kategorii osiedlowej 2 mieszkańców osiedla lub grupy osiedli, których dotyczy projekt.

Formularz może zostać złożony elektronicznie - poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego lub osobiście, w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. Jóżefa Bema 1).

Dodatkowe informacje na temat budżetu obywatelskiego można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ostrołęki (pl. gen. Józefa Bema 7a, Tel. 29 765 42 60, anna.siudak@um.ostroleka.pl).

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry