Aktualności

Wytwarzasz popiół? Zgłoś potrzebę odbioru

Wytwarzasz popiół? Zgłoś potrzebę odbioru

Przypominamy, że w sezonie grzewczym popiół powstający na terenie nieruchomości zamieszkałej odbierany będzie po zgłoszeniu takiej potrzeby do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul. Kościuszki 45.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do pracowników:

- Joanna Dumała - nr tel. 29 7654291
- Marcin Wójcik - nr tel. 29 7654251.

W przypadku niewystawienia worków lub braku zgłoszenia – POPIÓŁ NIE ZOSTANIE ODEBRANY.


Przypominamy:

Popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny, stanowi natomiast bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania, powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców. Oznacza to konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika przeznaczonego na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Do gromadzenia popiołu należy stosować worki o pojemności 60 l w kolorze szarym, dlatego należy pamiętać, aby nie wrzucać do nich gorącego popiołu, ani też nie zalewać popiołu w worku wodą.

W przypadku gromadzenia popiołu łącznie z innymi frakcjami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zostanie naliczona opłata podwyższona za niewywiązywanie się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry