Aktualności

Przekazaliśmy laptopy i sprzęt komputerowy

Przekazaliśmy laptopy i sprzęt komputerowy

Przekazaliśmy dziś dyrekcji wszystkich ostrołęckich szkół podstawowych, Organizatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce i Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka laptopy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i modemy. Przedstawiciele szkół i placówek odebrali je z rąk wiceprezydenta Macieja Kleczkowskiego.

Dotację pozyskaliśmy już po raz kolejny. Tym razem z dwóch projektów.

I. Z projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pozyskaliśmy kwotę 144 892 zł.

W ramach grantu kupiliśmy 24 modemy umożliwiające łączność z internetem oraz 50 zestawów składających się z:
- laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym,
- słuchawek nausznych,
- myszy komputerowych.

Jest to forma wsparcia edukacji zdalnej dzieci z rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej. Sprzęt trafi również do nauczycieli.

II. Na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 otrzymaliśmy blisko 212 000 zł. W ramach dofinansowania kupiliśmy:

1. sprzęt i oprogramowanie do zdalnego nauczania na łączną kwotę 180 000 zł w tym:
- 57 laptopów (43 dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 14 dla dzieci w Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka);
- 2 telewizory (Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka);
- 1 projektor multimedialny oraz tablica (Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka);

2. środki ochrony indywidualnej na łączną kwotę 15 130 zł, w tym: maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne dla wszystkich wymienionych podmiotów pieczy zastępczej;

3. wyposażenie do 6 pokoi, które będą miejscem do kwarantanny w Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka na łączną kwotę 16 680 zł w tym: tapczany, biurka, szafki nocne, krzesła do biurek, szafy, kołdry, poduszki, pościel, ręczniki.

W ramach projektu objęliśmy wsparciem 50 podmiotów - rodziny zastępcze z terenu miasta Ostrołęki oraz placówkę opiekuńczo - wychowawczą, tj. Placówkę Pieczy Zastępczej Korczakówka w Ostrołęce.

Dofinansowanie otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Przekazanie komputerów szkołom (1)
 • Przekazanie komputerów szkołom (2)
 • Przekazanie komputerów szkołom (3)
 • Przekazanie komputerów szkołom (4)
 • Przekazanie komputerów szkołom (5)
 • Przekazanie komputerów szkołom (6)
 • Przekazanie komputerów szkołom (7)
 • Przekazanie komputerów szkołom (8)
 • Przekazanie komputerów szkołom (9)
 • Przekazanie komputerów szkołom (10)
 • Przekazanie komputerów szkołom (11)
 • Przekazanie komputerów szkołom (13)
 • Przekazanie komputerów szkołom (14)
 • Przekazanie komputerów szkołom (15)
 • Przekazanie komputerów szkołom (16)
Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • Poradnia psychologiczna
 • MOPR
 • OCK
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Związek Samorządów Polskich
 • PISA
 • WFOŚiGW
 • MODR
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Czas na Kurpie
 • CEIDG
 • ZUS
Do góry