Aktualności

Nagrody Prezydenta Łukasza Kulika z dziedziny kultury wręczone

Nagrody Prezydenta Łukasza Kulika z dziedziny kultury wręczone

W piątek, 28 maja odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Po rekomendacji specjalnie powołanej Kapituły Prezydent Łukasz Kulik zdecydował o pozytywnym rozpatrzeniu 13 z 20 złożonych wniosków.

Łącznie uhonorowano 13 osób indywidualnych (1 z wniosków dotyczył wspólnego osiągnięcia 2 osób) - Wiesława Kuskowskiego, Wincentego Staśkiewicza, Ewę Krupkę, Teresę Ciepierską, Dorotę Zalewską, Jerzego Kijowskiego, Grażynę Teresę Dziekońską, Hannę Gawrońską, Jolantę Góralską, Bożenę Harasimowicz-Pęzę, Lidię Pardę, Bogumiłę Przytułę oraz Jakuba Milewskiego oraz 1 podmiot zbiorowy: Zespół Pieśni i Tańca Kurpie. Każdy z nagrodzonych otrzymał nagrodę pieniężną.

- Trzynaścioro indywidualnie nagrodzonych osób oraz jedna nagroda zespołowa stanowią piękną kulturalną wizytówkę Ostrołęki. Jestem dumny, że możemy w ten sposób docenić Państwa codzienną pracę. Gratuluję i dziękuję. Czekam na kolejne owoce Państwa twórczości i działalności - mówi prezydent Łukasz Kulik.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym figurującym w rejestrze wyborców prowadzonym dla Miasta Ostrołęki, uczniom i studentom szkół i uczelni mających siedzibę na terenie Miasta oraz osobom prawnym lub innym podmiotom działającym na terenie Miasta.

Nagrodę można otrzymać za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie:
1) twórczości artystycznej, w tym twórczości ludowej i rękodzieła, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach i przeglądach, za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji lub za działania z zakresu twórczości artystycznej na rzecz Miasta Ostrołęki, całokształtu działalności artystycznej;
2) upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez m.in. wdrażanie nowych projektów, kreowanie nowoczesnych rozwiązań, za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, wspieranie młodych talentów z terenu Miasta Ostrołęki, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;
3) ochrony kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Ostrołęki lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Ostrołęki.

Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele każdej z wymienionych kategorii osiągnięć, co świadczy o dużym zaangażowaniu ostrołęczan w szerokie spektrum życia kulturalnego naszego miasta. Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne owoce twórczości i działalności naszych ostrołęckich artystów, kulturalnych propagatorów i działaczy.

 • IMG_8058
 • IMG_8061 (2)
 • IMG_8061
 • IMG_8069
 • IMG_8070
 • IMG_8073
 • IMG_8076
 • IMG_8078
 • IMG_8084
 • IMG_8089
 • IMG_8094
 • IMG_8106
 • IMG_8115
 • IMG_8119
 • IMG_8122
 • IMG_8125
 • IMG_8131
 • IMG_8133
 • IMG_8138
 • IMG_8142
 • IMG_8048
 • IMG_8146
 • IMG_8151
 • IMG_8154
 • IMG_8163
 • IMG_8192

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry