Aktualności

Modernizacja mostu drogowego na rzece Omulew

Modernizacja mostu drogowego na rzece Omulew

W piątek 5 lipca br. Prezydent Paweł Niewiadomski zawarł umowę z firma DOMOST sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja mostu drogowego na rzece Omulew w ciągu drogi krajowej nr 61 – ul. Warszawska w Ostrołęce". Wykonawcę reprezentował Konrad Dąbkowski – Wiceprezes Zarządu. Wartość zadania to 1 096 843,40 złotych brutto.

Zakres modernizacji obejmuje: m.in.:
-  uzupełnienie nasypu gruntem (w strefie przyczółków), wykonanie umocnień stożków skarpowych,
-  wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni z wykonaniem wzmocnienia siatkami wzmacniającymi w rejonie dojazdów,
-  wymianę nawierzchni na moście,
- wymianę izolacji przęsła mostu,
- wymianę wpustów mostowych wraz z wykonaniem sączków i drenażu,
-  usunięcie nawierzchni kap chodnikowych, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi PCC, ułożenie nawierzchni – izolacji,
- wymianę balustrad na nowe,
-  reprofilację gzymsów, wyrównanie powierzchni za pomocą zapraw szpachlowych PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,
-  oczyszczenie i uzupełnienie ubytków konstrukcji przęsła i podpór zaprawami naprawczymi PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,
- oczyszczenie powierzchni ław podłożyskowych, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi PCC, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych łożysk,
- wykonanie przekrycia bitumicznego dylatacyjnego,
- odtworzenie narzutu kamiennego luzem w rejonie filarów,
-  oczyszczenie koryta rzeki i usunięcie zanieczyszczeń.

Realizacja zadania przewidziana jest do 30 grudnia 2024 r.

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry