Aktualności

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Nie bądź obojętny, reaguj! 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

To straszne. O każdej godzinie na świecie dochodzi do przemocy wobec dzieci. Najczęstszym zjawiskiem jest bicie, kradzież, znęcanie psychiczne czy wykorzystywanie seksualne. Dzieci wobec tego problemu są bezbronne.
- W oparciu o różne źródła specjalistyczne wynika, że skala tego zjawiska jest ogromna i ma tendencję wzrostową. Niestety liczne grono osób nie dostrzega lub nie chce widzieć tego zjawiska. Aby jednak podjąć próbę zminimalizowania przemocy wśród społeczności lokalnej, powinniśmy być wyczuleni na przemoc, a gdy się pojawi, natychmiast zareagować – apeluje Mariusz Łuba, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce.

Poniżej prezentujemy Państwu wskaźniki ankiety z ostatnio wykonanej diagnozy społecznej Miasta Ostrołęki. Zdaniem osób, które wzięły udział w badaniu, najczęstszą formą przemocy jest bicie, grożenie i zastraszanie.

Diagnoza_doro__li_przemoc_2 

Diagnoza_doro__li_przemoc_1 

Zjawisko przemocy może przyjmować różnorodne formy. Są to w szczególności:
- przemoc fizyczna – zwrócona przeciwko fizyczności człowieka, niosąca ryzyko uszkodzenia ciała poprzez takie zachowania jak np.: popychanie, potrząsanie, bicie, policzkowanie, kopanie, duszenie, rzucanie w kogoś przedmiotami, przypalanie, topienie;
- przemoc psychiczna – zmierzająca do poniżenia ofiary, zastraszenia, pozbawienia wiary we własne możliwości; obejmuje wszystkie działania (z wyjątkiem użycia siły fizycznej), służące obniżeniu poczucia własnej wartości, wywołaniu stanów lękowych i zaburzeń osobowości oraz zahamowania procesu osobistego rozwoju, takie jak np. szantaż emocjonalny, manipulacja, śledzenie, nękanie telefonami, wysyłanie anonimów, nagabywanie;
- przemoc seksualna – polega na zmuszaniu ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej, a także na zachowaniach sprowadzających ją do roli obiektu seksualnego poprzez np. niechciane dotykanie, szczypnięcia, klepanie, żarty i gesty upokarzające seksualną naturę drugiej osoby;
- przemoc ekonomiczna – obejmuje działania służące ograniczeniu swobodnego dysponowania pieniędzmi i własnymi dobrami bądź dostępu do dóbr wspólnych; może polegać np. na odbieraniu pieniędzy, kontrolowaniu wydatków, zmuszaniu do proszenia o pieniądze czy uniemożliwianiu podjęcia pracy.
- zaniedbanie - polega na nie zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych osoby.  Z badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że 43% badanego społeczeństwa akceptuje klapsy, a aż jedna czwarta uważa, że bicie nikomu nie zaszkodziło. Wynik obnaża bardzo złe myślenie Polaków o wychowaniu i złej jakości rodzicielstwa.

Dla przypomnienia i ku przestrodze!
- Nie bądź obojętny wobec przemocy. Dobro dzieci zależy także od Ciebie. Reaguj i nie bądź współwinny cierpieniu dzieci - apeluje Mariusz Łuba, przewodniczący MKRPA w Ostrołęce.

Pomoc uzyskasz w następujących jednostkach:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 24/26
07-410 Ostrołęka
Telefon: +48 (29) 767 61 94 lub 506 029 478

lub:

Urząd Miasta w Ostrołęce
ul. Tadeusza Kościuszki 45, pokój nr 7 (parter)
Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 303.


Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry