Aktualności

Konsultacje w sprawie kąpieliska na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2023

Konsultacje w sprawie kąpieliska na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2023 roku.

Projekt uchwały został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki na okres 21 dni oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.ostroleka.pl/zarzadzenie/12629/zarzadzenie-nr-12-2023 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP do dnia 6 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry