Aktualności

Konsultacje w sprawie kapieliska

Konsultacje w sprawie kapieliska
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 10 stycznia 2019r. Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, ze zm.) w związku z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2.

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie ogłoszenia na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki,
2) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tu można zapoznać się z całą dokumentacją.  

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry