Aktualności

Komunikat w sprawie wnoszenia opłat

Komunikat w sprawie wnoszenia opłat

Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników urzędu, od dnia 26 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. kasy Urzędu Miasta będą przyjmowały wpłaty wyłącznie bezgotówkowo, płatność tylko kartą przy stanowiskach obsługi.

Przy stanowisku kasowym w chwili obsługi może przebywać tylko 1 osoba. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej (maseczka zasłaniająca usta i nos) na terenie urzędu.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do regulowania należności wobec Miasta Ostrołęki drogą przelewów bankowych. Poniżej przedstawiamy nr rachunków, na które należy wpłacać należności z poszczególnych tytułów :

32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,

62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki:

 • opłata za zarząd, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów miejskich,

 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,

 • opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

 • opłaty parkingowe,

 • opłaty komunikacyjne,

 • należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych ,

 • opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych ,

 • inne opłaty za wyjątkiem opłaty skarbowej, od posiadania psów i za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa

 • opłaty za zarząd, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

 • opłaty za dowody osobiste,

 • opłaty za dane adresowe.

Przypominamy również, że:

Wszystkie należności z tytułu podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego a także opłat: od posiadania psów, za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych są płatne na  indywidualne numery rachunków bankowych  przypisane do każdego zobowiązanego podmiotu. Osoby zobowiązane do zapłaty ww. należności otrzymały wcześniej powiadomienia o tych numerach, jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, informacje można uzyskać pod niżej wymienionymi nr telefonów:

podatki : od nieruchomości, rolny, leśny, opłata od posiadania psów (29) 764-68-11 wew. 219

podatek od środków transportowych (29) 764-68-11 wew. 318

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (29) 764-68-11 wew. 317

Za niedogodności przepraszamy.

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry