Aktualności

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki II Kadencji

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki II Kadencji

Już w najbliższy czwartek, 14 października nowi radni Młodzieżowej Rady Miasta, wybrani na drugą kadencję, spotkają się na pierwszej sesji.

Młodzieżowi radni odbiorą zaświadczenia oraz złożą uroczyste ślubowanie. Sesja rozpocznie się o godz. 13.30 w małej sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta II Kadencji:
1.    Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
3.    Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
4.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
a)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)    zgłaszanie kandydatów,
c)    przeprowadzenie głosowania,
d)    ogłoszenie wyników.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
a)    powołanie Komisji Skrutacyjnej
b)    zgłaszanie kandydatów,
c)    przeprowadzenie głosowania,
d)    ogłoszenie wyników.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
a)    powołanie Komisji Skrutacyjnej
b)    zgłaszanie kandydatów,
c)    przeprowadzenie głosowania,
d)    ogłoszenie wyników.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarekomendowania Radzie Miasta Ostrołęki kandydata na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
a)    wystąpienie sprawozdawcy;
b)    dyskusja;
c)    głosowanie,
9.    Sprawy organizacyjne Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.
10.  Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry