Aktualności

Dziękujemy za życzenia świąteczne

Dziękujemy za życzenia świąteczne

Święta Bożego Narodzenia za nami, ale ciepłe słowa skierowane do nas w formie życzeń świątecznych pozostały.

Otrzymaliśmy setki kartek przesłanych pocztą tradycyjną i elektroniczną. To bardzo miły gest z Państwa strony będący dowodem serdeczności, a także uznania wspólnych dokonań na rzecz ostrołęczan i Ostrołęki. Za wszystkie życzenia w imieniu całego Samorządu Miasta Ostrołęki z serca dziękuję.

Łukasz Kulik
Prezydent Miasta Ostrołęki


Życzenia do Urzędu Miasta Ostrołęki przesłali:

Adam Bielan, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Robert Mamątow, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Jolanta Hibner, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Arkadiusz Czartoryski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Sawicki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Czesław Mroczek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Teresa Wargocka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki
Krzsztof Parzychowski, Wicestarosta Ostrołęcki
Jan Żychliński, Starosta Warszawski Zachodni
Andrzej Sitnik, Prezydent Miasta Siedlce
Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży, Jan Olszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży wraz z Pracownikami
Helmut Knurbein, Burmistrz Meppen
Olga Popenko, Burmistrz Miasta Pryluki
Valentyna Korniichuk, Burmistrz Zasławia
Beata Szczepankowska, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Grzegorz Andrzej Pałka, Burmistrz Nowogrodu
Elżbieta Abramczyk, Burmistrz Myszyńca, Radni Rady Miejskiej oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
Andrzej Szymborski, Burmistrz Pisza wraz z Pracownikami
Jerzy Bauer, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z Pracownikami
Łukasz Chrostowski, Burmistrz Przasnysza wraz z Pracownikami
Janusz Puchalski, Zastępca Burmistrza Pisza
Grzegorz Fabiszewski, Wójt Gminy Łyse wraz z Pracownikami
Edwin Mierzejewski, Wójt Gminy Troszyn wraz z Pracownikami
Stefan Prusik, Wójt Gminy Lelis wraz z Pracownikami
Marek Piórkowski, Wójt Gminy Czarnia wraz z Pracownikami
Henryk Toryfter,  Wójt Gminy Baranowo  wraz z Pracownikami
Aneta Katarzyna Larent, Wójt Gminy Olszewo-Borki  i Pracownicy Urzędu Gminy
Piotr Kosiorek, Wójt Gminy Goworowo wraz z Pracownikami
Dariusz Łukaszewski, Wójt Gminy Kadzidło wraz z Pracownikami oraz Radą Gminy Kadzidło
Stanisław Eugeniusz Lisek, Przewodniczący Rady Gminy Łyse
Anna Danuta Dobkowska, Przewodnicząca Rady Gminy Lelis
Daniel Cwalina, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie
Janusz Obrębski, Przewodniczący Rady Gminy Baranowo
Edmund Lipnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu
Wojciech Długokęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu
Robert Krajewski, Przewodniczący Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Krzysztof Grala, Przewodniczący Rady Gminy Olszewo-Borki
Tadeusz Nalewajk, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku
Grażyna Sosnowska, Radna Miasta Ostrołęki
Henryk Gut, Radny Miasta Ostrołęki
Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020
Małgorzata Bednarska, Dyrektor Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Tomasz Deptuła, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Dorota Łada, Prokurator Okręgowy w Ostrołęce
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Dyrekcja i Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zarząd Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury wraz z Zespołem
Dyrekcja i Pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wraz z Pracownikami
Kierownictwo i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
Zarząd i Członkowie Oddziałowego Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce
Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych wraz z Pracownikami
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce wraz z Pracownikami
Naczelnik Urzędu Skarbowego wraz z Pracownikami
Janina Pragacz, Przewodnicząca Rady Osiedla Sienkiewicza wraz z Członkami Rady
Leszek Piórkowski, Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście
Nadleśniczy Nadleśnictwa w Ostrołęce wraz z Załogą
Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk wraz z Pracownikami
Dyrektor ZUS w Ostrołęce wraz z Pracownikami
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce wraz z Pracownikami
Kierownik Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Ostrołęka
Dyrekcja Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Pracownikami
Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów R.P
Kierownik Zespołu Szkoleń Polskie Centrum Badań Certyfikacji S.A wraz z Zespołem
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej w Łomży
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych wraz z Radą OIRP w  Olsztynie
Dziekan Wydziału Transportu politechniki Warszawskiej
Koordynator Samorządowej Karty Praw Rodzin
Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej
Prezes Związku Samorządów Polskich
Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wraz z Pracownikami
Zarząd Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wraz z Pracownikami
Zarząd Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Dyrekcja i Pracownicy Ostrołęckiego Centrum Kultury
Dyrekcja Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych I Infrastruktury Technicznej wraz z Pracownikami
P.o. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wraz z Zespołem
Zarząd KCH-U Spółka Z O.O.
Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej wraz z Pracownikami
Dyrekcja, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
Zarząd Oddziału powiatowego OSP RP Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance
Prezes Okręgu ŚZŻAK Ostrołęka
Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Kadr Nauczycieli Wydział w Ostrołęce wraz z Pracownikami
Komendant Hufca ZHP w Ostrołęce wraz z Harcerzami
Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
Dyrektor Oddziału Ostrołęka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z Pracownikami
Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
Janina Zambroń, Prezes Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Grzegorz Jan Oracz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Dyrekcja i Pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce
Rektor i Senat Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
Zarząd oraz Członkowie Oddziału Powiatowego ZNP w Ostrołęce
Dyrekcja i Społeczność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce
Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce
Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Zespół Szkół SIGE
Prezes STO
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Młodzież III LO z projektu Erazmus + oraz Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Seniora +
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Liceum Klasycznego w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Przedszkola Miejskiego nr 15 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Przedszkola Miejskiego nr 8 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Przedszkola Miejskiego nr 10 w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce
Przedszkole „Bajeczka” w Ostrołęce
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Kolorowa Szkoła” w Ostrołęce
Dyrektor Bursy Regionalnej wraz z Pracownikami i Wychowankami
Społeczność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Motylki”
Prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę” wraz z Członkami i Podopiecznymi Stowarzyszenia
Pezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce wraz z Zarządem, Pracownikami oraz Dziećmi z Placówek Wsparcia Dziennego TPD
Kierownik Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce
Społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy
Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce
Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne "Czwartacy"
Zarząd i Podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Ostrołęce
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego wraz z Zarządem Głównym STO
Dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu
Członkowie Związku Żołnierzy Górników Okręg Ostrołęka
Prezes i Zarząd Główny Związku Kurpiów
Zarząd Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej
Krystyna Wiesława Gałka, Prezes oraz Członkowie Stowarzyszenia Krajowego Koła Weteranów Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze wraz z Członkami
Dyrekcja PKO Banku Polskiego wraz z Pracownikami
Dyrekcja i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Brodnicy Oddział w Ostrołęce
Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Ostrołęce wraz z Członkami Sekcji
Prezes Zarządu Elektrowni Ostrołęka sp. z.o.o. wraz z Zarządem i Pracownikami
Zarząd Energa Wytwarzanie wraz z pracownikami
Zarząd Energa OZE
Zarząd Energa Serwis
Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Ostrołęka
Prezes Zarządu STORA ENSO Poland wraz z pracownikami
Sun Farming
Zarząd Beton Stal Ostrołęka wraz z Pracownikami
Dyrektor Oddziału BULiGL w Olsztynie wraz z Pracownikami
Zarząd Ginger Lehmann + Partner wraz z Pracownikami
Zarząd i Pracownicy Firmy Solaris
Zarząd wraz z zespołem REFUNDA i MDS Kancelaria
Zarząd MPK PURE HOME wraz z Zespołem Pracowników
Zarząd i Pracownicy  COIG Spółka Akcyjna
Zarząd i Pracownicy Spółki T-master
Zarząd oraz Pracownicy Novdom Sp. z.o.o
Drukarnia Kamil Borkowski
Zespół Petrosjan Clinic
Zespół Investyka
Zarząd i Pracownicy Grupy UNIBEP
Zespół Sun + Place Zabaw
Tomasz Góralczyk oraz Pracownicy Firmy Góralczyk Nieruchomości
Dyrekcja i pracownicy Multikom
Zarząd City Parking Group
Zarząd i Pracownicy Firmy Getmor
Biuro podróży Sośniny sc
Artur Banach P.U.U.FORTES
Targor Truck wraz z Pracownikami
Projektanci firmy "Ostprojekt"
Zespół TRAINER siłownie zewnętrzne 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Biegam Bo Lubię Ostrołęka 

DOM-Serwis 
BEST-OFFICE
Trony  

Oraz Osoby Prywatne.

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • Poradnia psychologiczna
 • MOPR
 • OCK
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Związek Samorządów Polskich
 • PISA
 • WFOŚiGW
 • MODR
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Czas na Kurpie
 • CEIDG
 • ZUS
Do góry