Aktualności

Dodatek węglowy (aktualizacja)

Dodatek węglowy (aktualizacja)

Informujemy, że osoby zamieszkujące na terenie Ostrołęki mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Urzędzie Miasta Ostrołęki oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Wersje papierowe należy składać osobiście:

- w punkcie informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,

- w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00.

W formie elektronicznej za pomocą e-PUAP należy składać na adresy skrytek:

/umostroleka/skrytka

/umostroleka/SkrytkaESP

UWAGA! Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Zgodnie z ustawą, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r. Wzór wniosku w załączniku poniżej.

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry