Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw
CEEB - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Urząd Miasta w Ostrołęce informuje, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”), w następujących terminach:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021r. należy składać do 30 czerwca 2022r.

 

obraz

 

 

DEKLARACJE (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:


1. w formie elektronicznej - samodzielnie przez Internet bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu lub poprzez stronę:

www.zone.gunb.gov.pl


2. w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Miasta Ostrołęki - do  Prezydenta Miasta Ostrołęki, w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pl. Bema 1, 07-400 Ostrołęka); wówczas dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do CEEB przez urzędników UM.

Formularze oraz instrukcje dostępne są na stronie internetowej GUNB:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.


Formularz A - budynki i lokale mieszkalne    

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne


W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.
W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie. W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku. Według zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023.Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry