Aktualności

15 lipca rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

15 lipca rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Od 15 lipca do 9 sierpnia mieszkańcy Ostrołęki będą mogli składać projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W tym roku, środki podzielone zostaną na dwie kategorie: ogólnomiejską i osiedlową. 

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Ostrołęki. Jeden mieszkaniec może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w kategorii osiedlowej. Każdy wniosek musi zostać poparty przez minimum 20 ostrołęczan, z czego w przypadku projektu z puli osiedlowej 10 podpisów musi należeć do mieszkańców osiedla, którego dotyczy inicjatywa. 

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej, poprzez stronę budżetu obywatelskiego  oraz w wersji papierowej składając wypełniony formularz zgłoszenia w Urzędzie Miasta Ostrołęki.  

Na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu i wyniesie ona ponad 1,8 mln zł. Kwota ta zostanie podzielona między dwie kategorie: 10% kwota ogólnomiejska, 90% kwota osiedlowa. 

Każde osiedle otrzyma sumę środków złożoną z kwoty bazowej oraz dodatkowej kwoty wyliczonej na podstawie liczby mieszkańców. Szczegółowa tabela z podziałem środków na osiedla zamieszczona jest poniżej.

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta Ostrołęki precyzuje uchwała Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2019 roku.

HARMONOGRAM:

od 15 lipca do 09 sierpnia 2019 r. - Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego

od 12 do 25 sierpnia 2019 r. - Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów

25 sierpnia 2019 r. - Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

od 02 do 15 września 2019 r. - Głosowanie (mieszkańcy Ostrołęki będą mogli zdecydować w ankiecie, które projekty powinny być zrealizowane)

04 października 2019 - Oficjalne ogłoszenie wyników

 

Zapraszamy na stronę: www.ostroleka.budzet-obywatelski.org

Formularz zgłoszeniowy

Podział Budżetu Obywatelskiego na osiedla

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry