Aktualności

Sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęki w przedmiocie projektów statutów osiedli

Sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrołęki w przedmiocie projektów statutów osiedli

Prezydent Miasta Ostrołęki na podstawie art. 5a ust.1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3  i § 6 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 644/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Ostrołęki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9775) zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta Ostrołęki w przedmiocie projektów statutów osiedli.

Celem konsultacji było wyrażenie opinii i wniosków, złożenie uwag i propozycji dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych – osiedli: Bursztynowe, Centrum, Dzieci Polskich, Leśne, Leśniewo, Łazek, Łęczysk, Parkowe, Pomian, Sienkiewicza, Stacja, Stare Miasto, Starosty Kosa, Śródmieście, Traugutta, Witosa i Wojciechowice.

Konsultacje odbyły się zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 stycznia 2019 roku. W dniach od 10 – 31 stycznia 2019 roku mieszkańcy mogli na formularzu konsultacji wyrażać opinię o projekcie statutów osiedli w mieście Ostrołęka oraz składać propozycje i uwagi do projektu. 

Formularz, o którym mowa powyżej,  został udostępniony mieszkańcom w formie:

1) papierowej poprzez wyłożenie w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki mieszczących się przy: Pl. gen. J. Bema 1 i ul. Kościuszki 45 w Ostrołęce,

2) elektronicznej poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.um.ostroleka.pl/ oraz na stronie internetowej miasta http://www.ostroleka.pl/.

Wypełniony formularz mieszkańcy mogli składać w terminie do 31 stycznia 2019 roku poprzez:

1) wrzucenie do urn znajdujących się przy punktach podawczych Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 i przy ul. Kościuszki 45 w godzinach od 8.00 do 16.00,

2) przesłanie listowne na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Gen Bema 1, 07-410 Ostrołęka lub mailem na adres: konsultacjespoleczne@um.ostroleka.pl. 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Ostrołęki wpłynął jeden formularz konsultacji wyrażający pozytywną opinię o projekcie statutów osiedli w mieście Ostrołęka bez propozycji i uwag do projektu. 

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie prowadzonych konsultacji, nie wpłynęły negatywne opinie ani nie zgłoszono uwag i propozycji do projektu statutów osiedli w mieście Ostrołęka proponuję kontynuowanie prac nad projektem w brzmieniu proponowanym przez inicjatora.  

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • Poradnia psychologiczna
 • MOPR
 • OCK
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Związek Samorządów Polskich
 • PISA
 • WFOŚiGW
 • MODR
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Czas na Kurpie
 • CEIDG
 • ZUS
Do góry