Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Miasta Ostrołęki

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Miasta Ostrołęki

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Ostrołęka.

https://fundacja.togatus.pl/miasto-ostroleka/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

- poniedziałek 13.00-17.00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pok. 6, NPP

- wtorek 13.00-17.00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pok. 6, NPP

- środa 13.00-17.00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pok. 6, NPP

- czwartek 13.00-17.00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pok. 6, NPP

- piątek 13.00-17.00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pok. 6, NPO

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (29) 765 42 78 lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne:

    http://fundacja.togatus.pl/
    https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
    https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry