Aktualności

Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki

Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki

W czwartek, 24 listopada o godz. 10.00 odbędzie się LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wybór sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4.    Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II, i B3 II (część północna) – rejon „Wojciechowice”,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Wojciechowice” w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 1 w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 2 w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.


13.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie włączenia zespołu do spraw asysty rodzinnej funkcjonującego przy Zespole Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji:
•    Oświaty,
•    Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji:
•    Oświaty,
•    Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

Transmisję można obejrzeć klikając TUTAJ https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/224/transmisje-sesji

 • Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
 • Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
 • Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
 • Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
 • Trwa LXXII sesja Rady Miasta Ostrołęki
Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry