Aktualności

Konsultacje społeczne nowej oferty przewozowej ostrołęckiej komunikacji miejskiej

Konsultacje społeczne nowej oferty przewozowej ostrołęckiej komunikacji miejskiej

W dniu 20 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji optymalizacji oferty przewozowej ostrołęckiej komunikacji miejskiej. Dokument zakłada zmiany w siatce połączeń i rozkładzie jazdy MZK sp. z o.o., które pozwolą na lepsze dostosowanie oferty naszego operatora do potrzeb pasażerów.

Konsultowany dokument jest dostępny w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki na stronie: www.bip.um.ostroleka.pl w zakładce Urząd Miasta – Konsultacje społeczne, a w wersji papierowej – w Siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeska 1

Swoje propozycje, spostrzeżenia i uwagi prosimy składać poprzez wypełnienie formularza - załącznik do zarządzenia nr 176/2022. Wersję papierową można odebrać w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Ostrołęki, mieszczącego się przy placu gen. J. Bema 7A.

Wypełniony dokument należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:

 • drogą elektroniczną na adres: um@um.ostroleka.pl, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie E-URZĄD
 • osobiście do punktu podawczego Urzędu Miasta Ostrołęki.

Zdecydowaliśmy się w pierwszej kolejności na przeanalizowanie, jak funkcjonuje system komunikacji miejskiej w Ostrołęce. W tym celu zleciliśmy firmie „Marcin Gromadzki Public Transport Consulting” przeprowadzenie kompleksowych badań popytu, a następnie – na podstawie analiz ich wyników – na opracowanie koncepcji optymalizacji komunikacji miejskiej i kompletu nowych rozkładów jazdy. Badania napełnień pojazdów przeprowadzone zostały w drugiej połowie marca 2022 r. Efektem pracy firmy consultingowej jest koncepcja optymalizacji oferty przewozowej, która teraz poddawana będzie konsultacjom z mieszkańcami.

W nowym układzie tras w zakresie siatki połączeń przede wszystkim planowane jest połączenie tras linii 3 i 4 w jedną – dłuższą, a także wydłużenie tras linii 13 i 23 do Dworca PKP. Nie będzie już linii autobusowych 4, 9, 10, 15 i 17, ale w zamian bardzo mocno zwiększona zostanie częstotliwość na liniach 1, 2, 3, 7 i 13, które zyskają atrakcyjne, łatwe do zapamiętania trasy. Brane pod uwagę jest też wprowadzenie komunikacji miejskiej na ulice Starego Miasta, korzystającej z trzech par nowych przystanków, między innymi w pobliżu Ratusza. To połączenie obsługiwalibyśmy dwoma 9-metrowymi pojazdami elektrycznymi, które już posiada MZK.

Powstała koncepcja uwzględnia większość postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i radnych do MZK lub bezpośrednio do magistratu. Na podstawie docierających sygnałów wiemy, że nasi mieszkańcy przede wszystkim oczekiwaliby większej odczuwalnej częstotliwości połączeń, czyli wyeliminowania kursowania pojazdów stadami, po których następują niewygodne długie przerwy. Wpływały też postulaty zmniejszenia liczby linii i wielowariantowości ich tras – w celu ułatwienia naszym mieszkańcom nawigowania po sieci komunikacyjnej. Nowa siatka połączeń wychodzi naprzeciwko tym oczekiwaniom. Chcemy, aby autobusy stały się dla mieszkańców środkiem transportu pierwszego wyboru przy realizacji podróży miejskich. Wpłynie to na zmniejszenie emisji, liczby samochodów na drogach oraz na lepsze wykorzystanie komunikacji miejskiej, bezpłatnej dla wszystkich pasażerów.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, w dni powszednie w godzinach pomiędzy 6:30 a 16:30 na głównych trasach komunikacyjnych, a więc w ciągach ulic: al. Wojska Polskiego, Fieldorfa „Nila”, Goworowskiej i al. Jana Pawła II, a także pomiędzy os. Staszica a dworcem autobusowym oraz pomiędzy dworcami kolejowym i autobusowym, autobusy mają pojawiać na przystankach z rytmiczną częstotliwością przynajmniej 15-minutową.

Nowa sieć połączeń ostrołęckiej komunikacji miejskiej składać się będzie z pięciu linii podstawowych: 1, 2, 3, 7 i 13/23, na których kursy w godzinach 6:30-16:30 odbywać się będą z częstotliwością co 30 minut. Uzupełniać je będą linie 5, 8 i 12, których autobusy będą w tym czasie pojawiać się na przystankach z częstotliwością jednogodzinną. Po godzinie 16:30 w dniu powszednim, a także przez większą część soboty i niedzieli zakłada się funkcjonowanie linii 1, 3, 5, 7, 8 i 12 z częstotliwością co 60 minut na każdej z nich.

Konsultacje społeczne trwać będą 7 dni i zostaną przeprowadzone od 20 do 27 czerwca 2022 roku. Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy Ostrołęki oraz gmin, z którymi Miasto Ostrołęka podpisało porozumienia dotyczące realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego. Zmiany obejmują bardzo ważny aspekt – zwiększa się częstotliwość przejazdów autobusów na poszczególnych liniach. Część linii zostanie zlikwidowana, ale na innych częstotliwość wyraźnie wzrośnie, tworząc spójną siatkę połączeń. Mapę nowej sieci komunikacyjnej MZK wraz z planowanymi częstotliwościami kursowania na poszczególnych liniach przedstawiamy mieszkańcom do konsultacji. Nowy rozkład jazdy ma zostać wprowadzony od września 2022 r.

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 • WO 2022 - Załącznik nr 5B - Mapa projektowanej sieci komunikacyjnej

Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ELEKTRONICZNA
tablica ogłoszeń

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry