Aktualności

Konkurs pn. "Miejsce przyjazne pszczołom w mieście Ostrołęka w 2019 roku"

Konkurs pn.

Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza konkurs pn. „Miejsce  przyjazne pszczołom w mieście Ostrołęka w 2019 roku”.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Ostrołęki do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia oraz włączenie do działań w zakresie tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom. Zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu Prezydent Miasta Ostrołęki zaprasza do udziału w konkursie właścicieli posesji i balkonów, zarządców bądź administratorów budynków mieszkalnych. W konkursie będą nagradzane posesje, ogródki, balkony, które wyróżniają się różnorodnością i układem kompozycyjnym roślinności, w szczególności przyjaznej pszczołom, której okresy kwitnienia zapewniają ciągłość pożywienia dla pszczół.

Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni z każdej kategorii dwa najbardziej przyjazne miejsca. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Mieszkańców Ostrołęki, którzy chcą wziąć udział w konkursie zapraszamy do zgłaszania posesji, balkonów i ogródków przyblokowych w terminie do 23 sierpnia 2019 roku.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać: listownie na adres Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. J.Bema 1, 07-410 Ostrołęka; osobiście poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w Punktach Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki: Plac gen.J.Bema 1 lub przy ul. gen. T.Kościuszki 45, lub elektronicznie przesłać podpisany i zeskanowany formularz na adres e-mail: um@um.ostroleka.pl.


Załączniki:

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry