Aktualności

Dziś sesja rady miasta

Dziś sesja rady miasta

Dziś (25 listopada) o godz. 10.00 w zdalnym trybie odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Ostrołęki.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wybór sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4.    Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na trenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki”,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Starosty Kosa” w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrołęki,
a)    wystąpienie sprawozdawcy grupy radnych,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadana nazw alejom oraz skwerowi w Parku Miejskim im. Wiktora Stańskiego w Ostrołęce,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b)    opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2042,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji:
•    Oświaty,
•    Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,  
•    Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
a)    wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)    opinia Komisji:
•    Oświaty,
•    Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
•    Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.

15.    Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc październik 2021 roku.

16.    Oświadczenia radnych.

17.    Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

18.    Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Transmisję sesji będzie można oglądać klikając w poniższy link:

https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/224/transmisje-sesji

Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
WIDOK NA PLAC BEMA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Wybierz kategorię sprawy

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • E-budownictwo GUNB
 • Przyjazne deklaracje
 • WFOŚiGW
 • Związek Samorządów Polskich
 • GUM Ostrołęka
 • PISA
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • CEIDG
 • MODR
 • MOPR
 • OCK
 • Poradnia psychologiczna
 • ZUS
Do góry