Nowa organizacja ruchu w Ostrołęce od 3 października

Oferty organizacji pozarządowych

Oferty organizacji pozarządowych w trybie bezkonkursowym (art. 19a)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...)

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferty organizacji pozarządowych w trybie bezkonkursowym 

 Oferty organizacji pozarządowych w trybie bezkonkursowym (art. 19a) w latach 2010-2015 

Rok 2015


Oferta organizacji pozarządowej Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "ARKADIA" - wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Trzeźwościowy Piknik Rodzinny".
[ Pobierz PDF]

(2015-06-01 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom".
[ Pobierz PDF]

(2015-05-18 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Stowarzyszenia Muzyków i Artystów GAMA w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Pomnażanie talentów" w okresie od maj 2015 do lipiec 2015
[ Pobierz  PDF]

(2015-03-30 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Stowarzyszenia "Unikat - Przyjazna Gmina" w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Adam Chętnik na Talarze Kurpiowskim" w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2015 r.
[ Pobierz PDF]

(2015-03-18 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Towarzystwa Muzycznego im. G. Bacewiczówny w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Santo Subito! koncert w 10. rocznicę Narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II" w okresie od 23 marca 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.
[ Pobierz PDF]

(2015-03-17 data publikacji oferty)


Oferta podmiotu Parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Działanie na rzecz rozwoju regionu Ostrołęckiego poprzez organizację cyklu koncertów muzyki organowej i kameralnej w formie festiwalu: "Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej - Per musicam ad Deum" w okresie od 15.03.2015 r. do 15.06.2015 r.
[ Pobierz PDF]

(2015-03-13 data publikacji oferty)


Oferta podmiotu Klubu Sportowego H2O - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Całoroczny system szkolenia w klubie H2O oraz udział w zawodach. W okresie od 02.03.2015 r. do 30.06.2015 r.
[ Pobierz PDF ]

(2015-03-09 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej Uczniowskiego Klubu Sportowego "Clan" II LO Ostrołęka - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie od 23.02.2015 r. do 23.05.2015 r.\
[ Pobierz PDF]

(2015-02-27 data publikacji oferty)

Rok 2014


Oferta organizacji pozarządowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, - realizacji zadania publicznego "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Lato w mieście" - wakacyjne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym w okresie od podpisania umowy do 14 sierpnia 2014 r.
[ Pobierz PDF]


(2014-06-26 data publikacji oferty)


Oferta podmiotu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce - realizacja zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Podaruj dzieciom słońce".
[ Pobierz PDF]


(2014-05-22 data publikacji oferty)

Rok 2013


Oferta organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom zgodnego z indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców" w okresie od podpisania umowy - 21.12.2013r.
(PDF)

(2013-11-21 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja" - realizacja zadania publicznego polegającego na wspieraniu realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Program Readaptacyjny".
(PDF)

(2013-10-17 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Victoria"- realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki: mecz bokserski "Victoria" Ostrołęka - MGKS Gwarek Łęczna. W okresie od 03 października 2013 roku do 31 grudnia 2013roku
(PDF)

(2013-09-25 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "Arkadia" w Ostrołęce - realizacja zadania publicznego polegającego na promowaniu trzeźwego stylu życia połączonego z działaniami kierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.
(PDF)

(2013-08-02 data publikacji oferty)Oferta organizacji pozarządowej  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, - realizacji zadania publicznego "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Lato w mieście" - wakacyjne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym w okresie od podpisania umowy do sierpień 2013 r.
(PDF)

(2013-06-28 data publikacji oferty)Oferta organizacji pozarządowej  Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce, ul. Sobótkowa 6 o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Młody obywatel na wakacjach w mieście".
(PDF)

(2013-06-14 data publikacji oferty)Oferta organizacji pozarządowej  Towarzystwa Kulturalnego "Bywalcy", ul. Inwalidów Wojennych 23 - realizacja zadania publicznego Przeciwdzaiłanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim: Warsztaty kulturalno-edukacyjne pn.: "Wakacje z HIP-HOP'em".
(PDF)

(2013-05-22 data publikacji oferty)


Rok 2012


Oferta organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom zgodnego z indywidualnymi potrzebami jego mieszkańców" w okresie 02.11.2012r. - 21.12.2012r.
(PDF)

(2012-11-27 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę", - realizacji zadania publicznego "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie zajęć warsztatów teatralnych dla dzieci uczęszczających do KOLOROWEJ SZKOŁY Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce" w okresie września 2012r. - grudnia 2012r.
(PDF)

(2012-09-19 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinie - Bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w szczególności z rodzin zastępczych" w okresie 01.07.2012r. - 14.07.2012r.
(PDF)

(2012-06-14 data publikacji oferty)


Oferta podmiotu uprawnionego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim pod nazwą "Podaruj dzieciom uśmiech".
(PDF)

(2012-05-29 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej  Uczniowskiego Klubu Sportowego "Atria", - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Sportowy Taniec Towarzyski, szkolenie dzieci i młodzieży w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 października 2012 roku.
(PDF)

(2012-05-15 data publikacji oferty)


Oferta podmiotu uprawnionego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, ul. Szwedzka 2 - realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim pod nazwą "Podaruj dzieciom radość".
(PDF)

(2012-05-10 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej Towarzystwa Kulturalnego "Bywalcy", ul. Inwalidów Wojennych 23 - realizacja zadania publicznego Przeciwdzaiłanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim pod nazwą "Wakacje z bębnami - warsztaty bębniarskie i techniki werblowej dla młodzieży podczas wakacji letnich 2012".
(PDF)

(2012-05-02 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej (Związek Kurpiów) realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Organizacja lub uczestnictwo w przeglądach, koncertach, festiwalach, imprezach plenerowych, sesjach i konferencjach popularno-naukowych itp.: Kurpiki - przegląd dorobku kulturalnego regionu kurpiowskiego"
(PDF)

(2012-03-16 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej (Związek Kurpiów) realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Wydawnictwa - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych: Magazyn regionalny Kurpie "
(PDF)

(2012-03-16 data publikacji oferty)

Rok 2011


Oferta organizacji pozarządowej - Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego  realizacji zadania publicznego "Opieka podczas rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w PRNdlaDiM AGA w Ostrołęce " w okresie od 03 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
(PDF)

(2011-09-26 data publikacji oferty)

Rok 2010


Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej - Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce realizacji zadania publicznego "Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych" w okresie od 19 listopada 2010 roku do dnia 20 grudnia 2010 roku
(PDF)

(2010-11-24 data publikacji oferty)


Oferta organizacji pozarządowej - (Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja") realizacji zadania publicznego "Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu pomocy w readaptacji społecznej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych" (PDF)

(2010-10-20 data publikacji oferty)


Oferta podmiotu - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
dotyczy realizacji zadania publicznego: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży" (PDF)

(2010-09-13)


Oferta organizacji pozarządowej - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
dotyczy realizacji zadania publicznego: "Organizowanie czasu wolnego w okresie wakacji dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "MOTYLKI" - jako zajęcia z profilaktyki alkoholowej" (PDF)
(2010-08-05)


Oferta organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja"
dotyczy realizacji zadania publicznego polegającego na Wspieraniu realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu pomocy w wychodzeniu z uzależnienia osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. (PDF)
(2010-07-23)


Oferta organizacji pozarządowej – Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce
dotyczy realizacji zadania publicznego polegającego na Organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Trzeźwościowego w Ostrołęce. (PDF)
(2010-07-16)


Oferta organizacji pozarządowej
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Ostrołęce - realizacji zadania publicznego polegającego na organizowaniu różnorodnych form spędzania czasu przez seniorów. (PDF)
(2010-04-07)
Plan miasta
PLAN MIASTA
Panorama miasta na żywo
PANORAMA MIASTA

NA ŻYWO

Fotogaleria
FOTOGALERIA
CO? GDZIE? KIEDY?
Pan Tom buduje dom
ART-CZWARTEK 4/2017
O smoku i królu leniuchu
ART-CZWARTEK 5/2017
Szukając Inki – życie i śmierć Danki Siedzikówny
Małe zbrodnie małżeńskie - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
"Muzeum dla Seniora" w Pomniku-Mauzoleum
Tatrzański Tydzień w Galerii
Nastroje we Dwoje - Koncert RED LIPS
21. Dyskusyjny Klub Książki
Wieczór w Arce z Alfredem Sierzputowskim
I Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”
Spotkania regionalne w Klubie przy Studziennej
„Ostrołęka w latach II wojny światowej” – spotkanie z cyklu „Ulicami wspomnień”
Bieg rodzinny „Od kapliczki do kapliczki”
BZ WBK PRESS FOTO 2016 - wystawa fotografii
DKF "Rejs" Szczęście świata i Honorowy obywatel
Próba - spektakl jubileuszowy z okazji 15-lecia OSA
DKF "Rejs" Carol, Spotlight -Oscar 2016 za najlepszy film
Ostrołęcki przegląd twórczości plastycznej 2017 - wernisaż wystawy
Dyskusyjny Klub Książki
Festyn "Cud nad Narwią"
77 rocznica wybuchu II wojny światowej
Wieczór noworoczny w Arce
„Usta milczą, dusza śpiewa…”
Klub Kina Niezależnego - Prorok nie umiera
29. Dyskusyjny Klub Książki
SACRUM ET MUSICA 2016
Wernisaż fotografii Sylwii Larkiewicz
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA 2015”
Piosenki Konstantego - koncert
Hanna Śleszyńska z zespołem - recital
Święto Wojska Polskiego
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournée
Święto Konstytucji 3 Maja
Zakochany Miś - spektakl teatralny
Poplenerowa wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Bo najpiękniejsza jest kolęda... koncert
Spotkania z muzyką - Klezmafour
Ostrołęka 2015 - wernisaż wystawy poplenerowej
Scena to dziwna - koncert
Wieczór w Arce
Biało-czerwona. Obowiązkowo!
2 maja - Dzień Flagi
„Biało-czerwona. Obowiązkowo!”
„Ostrołęckie Operalia 2017”
Literacki album pamięci - spotkanie szóste pt. Stanisław Skolimowski
Nastroje we Dwoje - Monika Kuszyńska
Koncert zespołu ŻelipapĄ
Pokonkursowa wystawa fotografii
DKF "Rejs" Viviane chce się rozwieść i Powrót do Itaki
Godziny dla Rodziny - Kot w butach
30 lat Galerii Ostrołęka
149 zdjęć, których nie da się zapomnieć – zobacz wystawę prac laureatów 13. edycji BZ WBK Press Foto
XXX KONKURS RECYTATORSKI Pierwszy krok w poezję. Eliminacje biblioteczne
Teatrzyk DUET – spektakl dla przedszkolaków pt. Sówka mądra główka
Wieczór w Arce inaugurujący Tydzień Bibliotek
Eliminacje biblioteczne XXIX Konkursu Recytatorskiego pn. Pierwszy krok w poezję
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
Spotkanie edukacyjne dla dzieci
GRA MASKA
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień pt. Osiedle Stacja
DKF "Rejs" Klient i Zwariować ze szczęścia
Zabawa w ilustratora dla dzieci
„Krasnoludki są na świecie”
Festiwal Teatralny INQBATOR
Miejski Sylwester
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
Spotkanie z Barbarą Ekert
Spotkajmy się w Parku
Wieczór noworoczny w Arce
„Ojczysty — dodaj do ulubionych"
Sacrum et Musica 2017 - Mesjasz -Jerzy Fryderyk Haendel
Wieczór w Arce
XI Memoriał im. Arkadiusza Gołasia
Wykład prof. Jacka Bartyzela "Od rewolucji protestanckiej do rewolucji kulturowej nowej lewicy"
Uroczysta Sesja Rady Miasta
Debata o przyszłości kultury
Wieczór w Arce Obecna w naszych sercach
Polska pomoc - plenerowa wystawa fotograficzna
Orszak Trzech Króli
„Madonny Polskie"
Qpiszewiada 2016 - preludium Festiwalu
Spotkania z historią... Rajd pieszy kurpiowskimi śladami filmu „Historia Roja”
„60-lecie ostrołęckich elektrowni" — wystawa plenerowa
VII festiwal literacki im. Edwarda Kupiszewskiego „Qpiszewiada 2016”
DKF "Rejs" Paterson i Toni Erdmann
Droga przełomu - wernisaż wystawy
„Znad Biebrzy"
Koncert Voo Voo - "7"
„Noc światła"
IV Festiwal Etnosakralia Kurpiowskie - koncert carillonowy w wykonaniu Moniki Kaźmierczak
Pierwsza kolęda - koncert
Spinningowe Zawody Wędkarskie „Okoń Narwi"
Tenisowy Turniej Otwarcia
Czy mogą być pieśni bez słów? - spotkania z muzyką
DKF "Rejs" Aktorka, Moje córki krowy
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
„Ostrołęka czyta dzieciom"
Wieczór w Arce Józef Piłsudski - koniec walki o jutro
Wieczór w Arce
„Pierwszy Krok w Poezję"
Innowacyjna szkoła naprzeciw wyzwaniom współczesności
V Mistrzostwa MKK Karate
Ostrołęckie Spotkania Klubów Seniora
1946 Zamordowani 2016 Odnalezieni
Piknik Historyczny „Historia łączy pokolenia"
Godziny dla Rodziny - Miś Uszatek
III Festiwal Piosenki w Języku Angielskim
Letnia scena "eski"
Ulicami wspomnień
„Marsz o Poranku"
Wieczór w Arce
Godziny dla Rodziny - Gerda i Kaj
XXII Półmaraton Kurpiowski
DKF „Rejs” - Dzieciństwo wodza
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
Spotkania z muzyką - W gorącej Andaluzji
III Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per musicam ad Deum"
Wieczór w Arce z Jarosławem Trześniewskim-Kwietniem
„Miejsce Urodzenia"
NID
Po drugiej stronie chmur - wernisaż Piotra Kobrzyńskiego
„Mamo, ten wiersz dla Ciebie"
"Nastroje we Dwoje" Natalia Kukulska i Atom String Quartet
Walentynki 2017 w Oczku - koncert
„Jezioro Łabędzie"
Nastroje we Dwoje, Edyta Geppert - Recital
„Językowy Dzień Dziecka"
„Ułani i Samorząd Dzieciom"
Wieczór w Arce - Piotr Grzymałowski i prezentacja książki „Powidołki”
Aploniusz Węgłowski - wernisaż malarstwa
IV Spotkanie regionalne
Literacki Album Pamięci: Bogusław Hubert Fedorowicz
Mateusz Oswald Wróblewski - Presja rzeczywistości - wernisaż wystawy
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Wieczór w Arce z Mirką Szychowiak
Ostrołęcka Majówka
15. Dyskusyjny Klub Książki
Inauguracja DKF 2016/2017 Wszyscy albo nikt
Wieczór w Teatrze Wielkim - spektakl literacko-muzyczny
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Wernisaż foto - Orszak Trzech Króli 2016
Festiwal Teatralny INQBATOR 2017
Igła 2016 - Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
DKF "Rejs" Ostatnie tango i Martwe wody
50 lat zespołu Kurpie - koncert jubileuszowy
DKF "Rejs" Nieznajoma dziewczyna i Moonlight
Klub Kina Niezależnego - Zakazany Bóg
DKF "Rejs" Noc Walpurgi
Spotkanie z autorem książki pt. "Wróżda" - Marcinem Tomczakiem
Wieczór w Arce - Monika Sawicka, autorka bestselerowych powieści
IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
DKF "Rejs" Mustang, Szwedzka Teoria Miłości
QPISZEWIADA 2017 - preludium festiwalowe
Ferie z Panem Chętnikiem
Majowe spotkanie z cyklu "Śpiewaj razem z nami"
Mityng Młodzików OKLA
OBYWATEL G.C. - koncert
Wieczór w Arce - Wirtualna wyprawa w świat z Tonim Halikiem
Improwizacja gotowana - spektakl
Wykład profesora Tomasza Strzeżka
OTF 2016 - wernisaż
VIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Boom na Coolturę - spotkanie z muzyką
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada - preludium festiwalowe
Calineczka dla Dobrusi - spektakl teatralny
40 lat KLUBU OCZKO
Qpiszewiada Preludium Festiwalowe
Karol Kurpiński - Zamek na Czorsztynie -spotkania z muzyką (przedstawienie operowe w kostiumach)
VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego Qpiszewiada
Jak wybierać, aby żyć twórczo i szczęśliwie? - spotkanie z Jerzym Kostowskim
Stanisława Celińska – Atramentowa - koncert
Miś Tymoteusz - spektakl teatralny
XXIII Półmaraton Kurpiowski i I Kurpiowska Dziesiątka
Promocja książki "W labiryntach pamięci"
W Krainie Małego Księcia - spotkania z muzyką
Klatka - spektakl teatralny
Wieczór w Arce z Anną Świtaj
Konferencja naukowa "Kult świętych w diecezji łomżyńskiej"
Wieczór w Arce z Januszem Leonem Wiśniewskim
XXV Konkurs Pierwszy Krok w Poezję - spotkanie laureatów
Przegląd filmów dokumentalnych poświęconych Żołnierzom Wyklętym
Wernisaż wystawy uczestników Akademii OTF
20-lecie działalności OTBS
III Piknik Rodzinny "Dzień bez samochodu"
Stragan z bajkami - spektakl teatralny
VII Zawody Kawaleryjskie pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych
Parafiada Rodzinna przy Świętym Franciszku
Nastroje we Dwoje - LAO CHE
V Ostrołęckie Spotkania Spółdzielcze
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 OUTW
Nadanie imienia „Kraina Odkrywców" Przedszkolu Miejskiemu Nr 16 w Ostrołęce
Wieczór Papieski
17. Warsztaty Etnograficzne Ginące Zawody
DKF "Rejs" Życie na kredycie, Sól ziemi
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Festyn Dworcowy
Noc bibliotek
Wieczór w Arce - wykład
Dyskusyjny Klub Książki
Spotkanie przy Studziennej z Antonim Pieńkowskim
Spotkanie z Karolem Samselem w ramach Muzealnych Spotkań przy Lampce
Śpiewaj razem z nami
Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej...
Katy Carr - Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Muzyczne spotkanie z Kasią Moś
Pater Noster
Blizny pamięci
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Igła - XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
Wieczór w Arce, Daria Galant i prezentacja powieści pt. Dwór wiatrów
Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich i 32. OTTT o Złotą Podwiązkę
10 lat w Areszcie Sztuki - wernisaż wystawy
Spotkanie literackie z Antonim Pieńkowskim
Klub Podróżnika - Agnieszka Atamanka Glabas
Radosław Jastrzębski - Przenikanie, wernisaż wystawy
OTF 2015 wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
Czarowna noc - premiera teatralna
Spotkanie z cyklu Ulicami Wspomnień
Malarstwo Anny Trochim - wernisaż wystawy
Wieczór w Arce z Karolem Samselem
Nieznajoma Konstelacja - recital
Literacki Album Pamięci: Wojciech Janusz Woźniak
Księżniczka Szeherezada i Piraci - spektakl baletowy
DKF "Rejs" 45 lat i Zupełnie Nowy Testament
Grace i Gloria - zaproszenie do teatru
Wieczór w Arce prezentacja książki autorstwa ks. dra Zdzisława Grzegorczyka
Mustafa Deodoglu - Ponadczasowy Stambuł
19. Ostrołęckie Spotkania Chóralne - k o n c e r t
Wieczór w Arce - promocja książki Jerzego Kijowskiego "Nad Narwią, Orzem i Omulwią"
II Bieg Tropem Wilczym
DKF "Rejs" Co przynosi przyszłość i Fuocoammare. Ogień na Morzu
Projekcja filmów o Żołnierzach Wyklętych
Calineczka - spektakl teatralny dla dzieci
Prezentacja książki Wiesława Janusza Mikulskiego Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015
Nastroje we Dwoje - Katarzyna Cerekwicka
Stanisław Krzyżewski - Malarstwo - wernisaż wystawy
Wieczór w Arce - wspomnienie o Alfredzie Sierzputowskim
Jan Dobkowski - wernisaż akwareli -„Mały Wszechświat w wielkim mieście”
Spotkanie z podróżnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim
IX Ostrołęcki Festiwal Fotografii
Wieczór w Arce z Martyną Walecką
Godziny dla Rodziny - Pchła Szachrajka
Zjednoczeni dla Miłości - Koncert Uwielbienia
Dyskusyjny Klub Książki
Koncert organowy Aleksandry Gawrońskiej
Tomasz Lipiński z zespołem
Dni Niepodległej Ostrołęka 10-13 Listopada
Prezentacja książki Joanny I Norberta Dawidczyków pt. Bigos małżeński. Jak się dogadać. Mini-poradnik dla małżonków.
Recital Wiktorii Sumary „KOŁA CZASU”
Wieczór w Arce: zaduszkowy koncert muzyczno-literacki
LITERACKI ALBUM PAMIĘCI. Spotkanie ósme pt. Henryk Ciszewski
IV Etnosakralia Kurpiowskie - koncert finałowy
Powitaiej lat z Aquaparkiem
Sicily Monochrome - finisaż wystawy fotografii Jacka Poremby
Wieczór w Arce - "Puste noce. 31 odbić Ostrołęki"
Wieczór w Arce z obieżyświatem PIOTREM KOWALCZYKIEM nt. „Kobiety trzech kontynentów”
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
Wieczór w Arce z Marcinem Orlińskim
32. Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową
Koncert zespołu "Fabryka"
Wieczór w Arce z Narwiakami Tadeuszem Machnowskim i Czesławem Parzychem
Dyskusyjny Klub Książki
Spektakl teatralny "Wyklęci"
Wieczór w Arce
Piosenki Konstantego - k o n c e r t
Belfer - spektakl teatralny
Domisie w teatrze - przedstawienie dla dzieci
KONCERT ACH - POEZJA !
"Leć pieśni nasza... by się wolności ziścił cud"
Wieczór w Arce z Marią Rochowicz
Młode polskie skrzydła - koncert
Porażki - recital Olgi Malinowskiej
„Ido Śwenta Źelgejnocy” – rodzinna impreza wielkanocna
36. OKR Miejsce urodzenia
W takie wieczory na nic się nie czeka... koncert
„Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic”
DKF "Rejs" "Komunia" i "To tylko koniec świata"
XXXI ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową
Andrzej Tajchert w ostrołęckim muzeum
"Brunetki, blondynki..." - koncert z okazji Dnia Kobiet
DKF "Rejs" Szermierz i Pod elektrycznymi chmurami
Ulicami wspomnień - Zapraszamy na wirtualny spacer po dawnej ulicy Głowackiego.
Klub Przy Studziennej 
Czarowna Noc [2] - spektakl teatralny
Klub Kina Niezależnego - „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
Literacki Album Pamięci
Ostrołęckie Slajdowisko Podróżnicze 2016
Muzealne Spotkanie przy Lampce
Dyskusyjny Klub Filmowy "Rejs"
Wieczór wielkanocny w Arce
Bodo Cafe - s p e k t a k l m u z y c z n y r e t r o
Zakończenie roku akademickiego OUTW
Dyskusyjny Klub Książki
Ulicami wspomnień
"Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Ostrołęka 2017”
Dyskusyjny Klub Książki
Wieczór w Arce
Art czwartek - koncert Agi Kiepuszewskiej
Wieczór w Arce
Ulicami wspomnień
Wieczór w Arce
Świat M.... malarstwo i rzeźba Marka Zalewskiego
Eugeniusz to nie geniusz
Chłopi - premiera teatralna
Tatry w Galerii Ostrołęka
Wieczór w Arce
Nastroje we dwoje - Jubileuszowo - 30 lat czerwonego tulipana - koncert
18. Filmowe Zwierciadła Festiwal Filmów Amatorskich
Wystawa malarstwa absolwentów ASP
Lipniki 2016 wystawa poplenerowa
ART-CZWARTEK 1/2016 - Koncert zespołu NASH
Zapraszamy dzieci na Poranki filmowe
„Idą święta – czas stroić choinkę”
Szturm na Belweder
Qpiszewiada - VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego
Spotkanie autorskie z Piotrem Smolińskim
„Wśród zwierząt. Z kolekcji Art Brut”
VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA Preludium Festiwalowe
Wystawa fotografii, Bogdan Białczak - „Bogolandia”
Marek Piekarczyk - koncert z cyklu Nastroje we Dwoje
33. KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
DKF "Rejs": Nie opuszczaj mnie i Nasza młodsza siostra
Warsztaty Literackie
Ulicami Wspomnień: Plac Bema (dawny Rynek) – serce miasta.
Nastroje we Dwoje - Eleni
Wakacyjny Kolarski Wyścig Australijski na bieżni stadionu !
Kurpiki 2015
Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej w Wykrocie
Miejskie obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Art czwartek - Witek Muzyk Ulicy - Gram dla Was...
„Czytam w podróży”
„Puszta węgierski bezkres”
Olga Bończyk - Piosenki z klasą
Miejskie obchody 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
ABBA MIA ... CHYBA
Wieczór w Arce z Markiem Sygułą
III Targi Ślubne Love
Przygody Koziołka Matołka
Ulicami Wspomnień pt. Jak niegdyś ostrołęczanie świętowali?
DKF "Rejs" Manchester by the Sea i American honey
Spotkanie z Agnieszką Frączek
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wieczór w Arce
Smakołyki na cztery smyki - spotkania z muzyką
Literacki Album Pamięci
Dusza (z) arkusza - finał konkursu Gwiazdkowy Anioł
Wieczór w Arce z Krzysztofem Michem
The best of SGT - wernisaż
Dyskusyjny Klub Książki
Wigilia Profesora Pęduszki - przedstawienie świąteczne
Klub Kina Niezależnego
Miejskie obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Niewidzialni na scenę... dwie premiery teatralne
Juwenalia 50+ program satyryczny
Wieczór wigilijny w Arce
Coś tu nie gra - premiera teatralna
KULT - koncert
Konrad Kucz – Grafika, wernisaż wystawy
Slajdowisko 2015 - spotkanie z podróżnikami
Boże mój! Oj Elohim! - spektakl z cyklu Teatr Mazowiecki przedstawia
Art-Czwartek 2/2016 recital Agnieszki Chrzanowskiej
Wieczór w Arce
17. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła
DKF "Rejs" - "Argentyna, Argentyna" i "Służąca"
Bajkowe mikołajki - koncert charytatywny
Marton filmów grozy
Ulicami wspomnień: 11 Listopada
Dionizje 2016
Prezentacja łomżyńskiego środowiska fotograficznego
Ulicami wspomnień - ostrołęcka Fara
„Ostrołęka – sercem kadrowane miasto” - wernisaż pokonkursowy
Michał Selerowski - wystawa rzeźby
Miejski Sylwester !
XI Kurpiowski Plener Malarsko-Literacki im. Stanisława Skolimowskiego
DKF "Rejs" Wyspa kukurydzy i Pionierzy marzyciele
Klub Kina Niezależnego - Gdy budzą się demony
34. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
Plakaty Kowalczyka w Olsztynie
Klub Podróżnika Ryszard Waszczuk
ART-CZWARTEK 3/2017
Wernisaż wystawy Bogny Fogler i Anny Michniewicz
Klub przy Studziennej
V Spotkanie regionalne
Wieczór w Arce - ks dr. Wacław Białczak
Warsztaty fotograficzne
Ostrołęcki Dzień Św. Jana Pawła II
XXXIV spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Warsztaty literackie
Literacki album pamięci
DKF "Rejs" Kosmos, Powrót
Najbliższe wydarzenia
Literacki album pamięci
Literacki album pamięci
Klub przy Studziennej (Biblioteka, ul. Gomulickiego 13, parter)
Więcej wydarzeń »
Jak załatwić sprawy w urzędzie

Jak załatwić
sprawy w urzędzie
Przejdź do BIP

E-urząd

E-urząd
Przejdź do BIP

POLECAMY
 • MOPR
 • Ostrołęka bezpieczna i przyjazna
 • OCK
 • Czas na Kurpie
 • MODR
 • CEIDG
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • PISA
 • Poradnia psychologiczna
 • WFOŚiGW
 • Wiadomości gospodarcze
 • ZUS
 • WSAP
Do góry