Środa, 25 listopada 2015, Imieniny: Erazma, Katarzyny
Pogoda

2005-01-27 23:04:55

Nowoczesne wysypisko śmieci


W ratuszu z inicjatywy prezydenta Ostrołęki Ryszarda Załuski doszło 23 sierpnia do spotkania, w którym wzięli udział wicestarosta ostrołęcki Witold Pakieła oraz wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu ostrołęckiego (oprócz wójta gminy Troszyn). Uczestnicy spotkania dyskutowali o dalekosiężnych planach i programach zagospodarowania śmieci. Ustalono, że prace organizacyjne pójdą w kierunku wstępnej segregacji śmieci w gospodarstwach domowych oraz rozbudowy i unowocześniania wysypiska śmieci położonego na terenie gminy Rzekuń i częściowo miasta Ostrołęki. Dotychczasowe wysypisko śmieci w Rzekuniu będzie w części rekultywowane, zaś nowo dostarczane śmieci będą w pełni wysegregowane, a odpady biologiczne skompostowane w hermetycznych warunkach. Proces przygotowania i składowania odpadów będzie tak prowadzony, by w pełni odpowiadał nowoczesnym normom polskim i europejskim oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniał życie mieszkańcom gminy Rzekuń i Ostrołęki. Ustalono też, że dotychczasowe składowisko w Wojciechowicach i w gminie Rzekuń jest zlokalizowane w terenie, który jest najbardziej zgodny z przepisami sanitarno-ekologicznymi i jako jedyny posiada odpowiednie zaplecze powierzchniowe, które przez długie lata pozwoli składować w sposób ekologiczny nieczystości z miasta i powiatu ostrołęckiego. Żaden z uczestników spotkania nie zadeklarował możliwości stworzenia podobnych warunków składowania odpadów. Wszyscy uczestnicy spotkania złożyli deklarację, że będą się wzajemnie wspierać przy zdobywaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 70 proc. kosztów budowy sortowni śmieci), które przyznawane są przez marszałka województwa mazowieckiego. Wniosek w tej sprawie został złożony i pozytywnie przeszedł pierwszy etap kwalifikacji. Pozostałe 30 proc. pokryte zostanie ze środków budżetowych poszczególnych gmin biorących udział w tym programie.

cofnijDrukuj artykuł

Aktualne ogloszenia i komunikaty - strona BIP

więcej


Najnowsze w galerii
Polecamy