Poniedziałek, 3 sierpnia 2015, Imieniny: Lidii, Augustyna
Pogoda


Urząd Miasta Ostrołęki


Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki urząd czynny jest do 17:00

ul. T. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka - czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wtorki urząd czynny jest do 17:00
(Wydzial Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 16:30, w pozostałe dni od 9:00 do 15:00)

Kontakt w sprawie USC 3

Barbara Brzozowska
ul. Berka Joselewicza 2
tel. (+48 29) 765 43 40

Beata Zadrożna
ul. Berka Joselewicza 2
tel. (+48 29) 765 43 41

USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Aktualna wersja karty informacyjnej z dnia: 2013-05-17

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dokumentu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu (USC-W-2 [Do pobrania w wersji PDF (43 kB)]).
2. Dowód osobisty, a w przypadku jeśli wymagany dokument nie dotyczy osoby zgłaszającej, należy wykazać pokrewieństwo ze wskazaną osobą lub interes prawny do uzyskania w/w dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:
- za wydanie odpisu zupełnego aktu - 33,- zł.
- za wydanie odpisu skróconego aktu - 22,- zł.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Berka Joselewicza 2, 07-410 Ostrołęka
tel. (+48 29) 765 43 11
Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej, m.in.:
- Odpisy aktów stanu cywilnego np. w sprawach.:
- alimentacyjnych, opieki kurateli i przysposobienia,
- zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
- nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zwolnione z opłaty skarbowej są, m.in.:
- odpisy wydawane do dowodu osobistego,
- odpisy wydawane po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).


Drukuj artykuł