Biuletyn odwiedzono: 5889 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 1006

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, Kopernika w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-05-06 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PB - projekt zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- Architektura

[ Pobierz ]
- Konstrukcja

[ Pobierz ]
- Technologia wody fontannowej

[ Pobierz ]
- Elektryka

[ Pobierz ]
- Przyłącza wod.- kan.

[ Pobierz ]
- Budowa linii zasilającej i sterowniczej

[ Pobierz ]
Dokumentacja geotechnniczna

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.:"Opracowanie projektu i wybudowanie sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle Krańcowa w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-05-06 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Program funkcjonalno-użytkowy

[ Pobierz ]
- rys.1.1

[ Pobierz ]
- rys.1.2

[ Pobierz ]
- rys.2-5

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-31
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i innych interesów majątkowych Miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-04-09 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
- załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
- zmodyfikowany załącznik nr 15 do opisu przedmiotu zamówienia

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 07.04.2014 r.

[ Pobierz ]
- aktualny załącznik nr 15 do opisu przedmiotu zamówienia

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.04.2014 r.

[ Pobierz ]
- zmodyfikowana tabela nr 4 opisu przedmiotu zamówienia oraz załączniki nr 6,7,8,9,15 do opisu przedmiotu zamówienia

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-31
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-04-15 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wykaz dróg

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót

[ Pobierz ]
Wzór obmiaru robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-13
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Budowa ulicy Małej w Ostrołęce wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci kablowej SN i nN", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-03-28 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna

[ Pobierz ]
PW - oświetlenie ulicy

[ Pobierz ]
PW - przebudowa sieci kablowej SN i nN

[ Pobierz ]
Projekt stałej organizacji ruchu

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-06
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki w zakresie odnawiania i uzupełniania oznakowania poziomego dróg publicznych i wewnętrznych stanowiących własność miasta Ostrołęki w latach 2014-2016", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-03-21 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wykaz dróg

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Kosztorys ofertowy zawierający przedmiar robót

[ Pobierz ]
Wzór księgi obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-06
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Fabrycznej w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-03-21 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PBW - cz.1 - projekt zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- cz.2

[ Pobierz ]
Projekt stałej organizacji ruchu

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót wraz z kosztorysem ofertowym

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-03-04
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w mieście Ostrołęka", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-04-10 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

[ Pobierz ]
Wykaz powierzchni do utrzymania i kosztorys przetargowy - obszar I

[ Pobierz ]
Wykaz powierzchni do utrzymania i kosztorys przetargowy - obszar II

[ Pobierz ]
Zarządzenie w sprawie gospodarowania drewnem

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-21
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Wykonywanie prac związanych z usuwaniem drzew wraz z frezowaniem i usuwaniem karp oraz wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-03-03 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-02-04
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i innych interesów majątkowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-02-14 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 07.02.2014 r.

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.02.2014 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2013-12-05
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
dot. oferty na sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej działki Nr 50590 z działkami sąsiednimi tj.: 50591, 50587/2, 50587/3 i 50587/5 położonymi na terenie miasta Ostrołęki przy ul. Bohaterów Warszawy.
Nieaktualne [do 2013-12-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-21
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Wykonywanie w 2014 r. operatów szacunkowych wyceny nieruchomości i lokali stanowiących własność Miasta Ostrołęki i Skarbu Państwa", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-11-29 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-21
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Wykonywanie w 2014 r. prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki i Skarbu Państwa", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-11-29 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej i Narcyzowej w Ostrołęce wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-12-03 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa

[ Pobierz ]
- projekt zamienny zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna

[ Pobierz ]
Projekt zagospodarowania zieleni

[ Pobierz ]
Projekt organizacji ruchu

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Przedmiar robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
- załączniki - protokoły ZUD

[ Pobierz ]
z dnia 2013-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na realizację zadania pn.: "Dostawa bonów towarowych na zakup art. spożywczych i przemysłowych dla Urzędu Miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-11-26 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-10-30 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa

[ Pobierz ]
- rys.2,3 - projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny

[ Pobierz ]
- rys.4.1-4.5 przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

[ Pobierz ]
- rys.5 - plan tyczenia wysokościowego

[ Pobierz ]
- rys.6,7 - plansza wycinki i nasadzeń

[ Pobierz ]
- rys.8,9 - plansza rozbiórek, plan tyczenia osi

[ Pobierz ]
Projekt zieleni

[ Pobierz ]
- rys.2 - plansza wycinki i wyrębu

[ Pobierz ]
- rys.3 - plansza nasadzeń

[ Pobierz ]
Projekt stałej organizacji ruchu

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiar robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-09
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko" planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służące zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-10-22 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt koncepcyjny

[ Pobierz ]
Inwentaryzacja nawierzchni,ogrodzeń i elementów do przebudowy

[ Pobierz ]
Inwentaryzacja zieleni

[ Pobierz ]
Mapa do celów projektowych 1

[ Pobierz ]
Mapa do celów projektowych 2

[ Pobierz ]
Postanowienie RDOS

[ Pobierz ]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.10.2013 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na realizację zadania pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych i montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. - Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej", przetarg nieograniczony. Dokumentacja znajduje się na stronie ostrołęckiego TBS.
Nieaktualne [do 2013-10-15 11:40:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2013-10-04
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
dot. utrzymania i zarządzania cmentarzem miejskim przy ulicy Krańcowej 1 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2013-10-14 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
Dokumentacja

[ Pobierz ]
z dnia 2013-09-25
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na realizację zadania pn.: "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Zamawiającego oraz jednostek podległych", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2013-10-31 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
- zał.1a wykaz punktów poboru -lokale i obiekty

[ Pobierz ]
- zał.1b wykaz punktów poboru - oświetlenie drogowe

[ Pobierz ]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2013 r.

[ Pobierz ]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.09.2013 r.

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 7.10.2013 r.

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.10.2013 r.

Wyświetlono 1006 pozycji spośród 4563 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-04-17 15:06:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008