Biuletyn odwiedzono: 3302 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4833

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 12/15 o pozwoleniu na budowę instalacji do osuszania piasku, kategoria obiektu XVIII na działce o nr ew. 30312/58, 30312/57 w Ostrołęce przy ulicy Łużyckiej 14.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Pileckiego" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr: 52920/1, 52920/2, 52338/33, 50617/33, 50617/31, 52338/31 położone przy ul. Pileckiego, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Aktualne do 2015-04-03 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-02
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Łęczysk, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-03-23 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-27
Oferta organizacji pozarządowej
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Clan" II LO Ostrołęka - realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie od 23.02.2015 r. do 23.05.2015 r.
Aktualne do 2015-03-06 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na: "Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2015-03-09 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN oraz przebudową kolidującej linii kablowej nN-0,4kV na terenie działek nr 40152/11, 40152/13, 40152/23 w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte w Ostrołęce.
Aktualne do 2015-03-11 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Leszczyńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 20668/2.
Aktualne do 2015-03-17 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Franciszka Stefczyka, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-03-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-20
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka wybrano oferty następujących podmiotów.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-20
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 2/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nN 0,4kV w ulicach: Ostrowskiej, Granicznej, Ławskiej.
Aktualne do 2015-03-06 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Ostrołęce przy ul. Brata Zenona Żebrowskiego, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-03-13 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40443/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2015-03-10 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40025/3, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Sportowej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2015-03-10 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 40304/2, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy dr Józefa Psarskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2015-03-10 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Prądzyńskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-03-10 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-16
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy Alei Jana Pawła II, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-03-09 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów" na części działki nr ewid. 10833/2 położonej w Ostrołęce przy ulicach: Spacerowej, Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza.
Nieaktualne [do 2015-02-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 1/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60181/6, 68669/2 w rejonie ulicy Stańskiego w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2015-02-27 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 61857, 61866, 61867, 61870, 61875/30 ul. Stefana Żeromskiego - Plac Dworcowy w Ostrołęce
Nieaktualne [do 2015-02-24 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-10
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w 2015 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w mieście Ostrołęka wybrano oferty następujących podmiotów :
Aktualne bezterminowo

Wyświetlono 4833 pozycji spośród 4833 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2015-03-02 16:36:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008