Biuletyn odwiedzono: 10746 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4906

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Witosa 2B przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-06-16 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta oznaczonej nr 40077, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-06-12 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Gorbatowa oznaczonej nr 52800, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-06-12 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Braterstwa Broni oznaczonych numerami geodezyjnymi 30547, 30561, 30583 oraz w rejonie ulicy Skierkowskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 50661/22, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-06-10 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Jana Kazimierza, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 20999/7, 20999/9.
Aktualne do 2015-06-30 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-20
Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 309 w Ostrołęce dot. miejsca i godzin wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Aktualne do 2015-05-31 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce.
Aktualne do 2015-05-29 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. obsługi systemów wspomagania zarządzania w oświacie oraz prowadzenia spraw organizacyjnych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki.
Aktualne do 2015-05-29 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-19
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń ozn. nr. 67, 81, i 89 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Aktualne do 2015-06-09 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-19
Sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Ostrołęki uprzejmie informuje, że posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nieaktualne [do 2015-05-22 14:51:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-18
Oferta organizacji pozarządowej
Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce, - realizacji zadania publicznego "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce - Podwyższenie obowiązującego standardu usług świadczonych przez Dom".
Aktualne do 2015-05-25 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na wodach płynących w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki.
Aktualne do 2015-06-05 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej woj. mazowieckie, stanowiącej działkę nr 62003 o pow. 0,1180 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN o długości 7 m.
Aktualne do 2015-07-18 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-15
Ogłoszenie
Miasto Ostrołęka, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług zabezpieczania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Aktualne do 2015-05-29 16:00
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-15
Informacja
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 309 w Ostrołęce o zgłoszonych kandydatach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Nieaktualne [do 2015-05-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr 50734, 50737/2, 60677/3 w Ostrołęce - rejon ul. Rolnej, Jana Pawła II, Emigrantów.
Aktualne do 2015-05-27 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. Orzeszkowej 1 i ul. Orzeszkowej 3, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-06-02 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 50476/4, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Chełstowskiego, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2015-06-03 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Prezydent Miasta Ostrołęki
informuje, iż wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w mieście Ostrołęka odbędą się w dniu 31.05.2015 r.w godzinach od 8.00 do 18.00 w lokalu wyborczym w siedzibie Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce ul. Skowrońskiego 8.
Nieaktualne [do 2015-05-22 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-13
Informacja
Nawiązując do ogłoszonych na dzień 31 maja 2015 r. wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej informuję, iż spis członków Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania, wyłożony jest w dniach od 15.05.2015 r. do 22.05.2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. Józefa Bema 1, pokój 218
Nieaktualne [do 2015-05-22 16:00:00]

Wyświetlono 4906 pozycji spośród 4906 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-05-22 15:35:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008