Biuletyn odwiedzono: 6613 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4783

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Nadnarwiańska" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr: 21172/1, 21172/11, 21174/1, 21172/10, 21172/3, 21172/4, 21172/5, 21172/6, 21172/7, 21172/8 oraz część działki numer 21173/17 położone przy ul. Nadnarwiańskiej, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Aktualne do 2015-01-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Niemena" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki nr: 50256/2, 50256/3, 50256/4, 50256/5, 50256/6, 50256/7 i 50256/8 położone przy ul. Niemena, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Aktualne do 2015-01-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-17
Zarządzenie Nr 373/14 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.
Aktualne do 2015-01-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-16
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, oznaczonej numerem geodezyjnym 51810/10.
Aktualne do 2015-01-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-12
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonych numerami: 20619, 20692, 20693 stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki, których część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2015-01-02 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-12
Ogłoszenie
Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ostrołęce przy ulicy Bielik i Makarowej 1 (Wojciechowice), p.u. 402,00 m2, parter.
Aktualne do 2014-12-22 12:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-10
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Ostrołęki", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-05
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 287/14 z dnia 27.11.2014 r., znak: WAB.6740.251.2014, o pozwoleniu na budowę ul. Jodłowej i budowę odcinka ul. Wiązowej (od ul. Leszczynowej do skrzyżowania z ul. Jodłową), wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz budową oświetlenia ul. Jarzębinowej na odcinku od ul. Leszczynowej do skrzyżowania z ul. Jodłową wraz z wjazdami bramowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych: 10472/13, 10884/4, 10897/8, 10897/7, 10897/6, 10897/5, 10897/1, 10897/4, 10897/3, 10940/5, 10940/4, 10940/1, 10940/3, 10940/2, 10966/2, 10523/12, 10957/4, 10572/2, 10897/2 w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-12-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-04
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
o wydaniu decyzji nr 347/III/2014 pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: budowa nowego i przebudowa istniejącego układu infrastruktury kolejowej do obsługi Elektrowni Ostrołęka C w km. 0,000 - 0,108 pod nazwą: "Projekt budowlany dotyczący modernizacji i dostosowania obecnej bocznicy zakładowej Wojciechowice do zabudowy bloku 1000 MW i obsługi torów technologicznych. Zakres modernizacji obejmuje obszar od przejazdu z DK61 włączając teren torów zdawczo-odbiorczych, aż do połączenia z torami PKP PLK Ostrołęka"
Nieaktualne [do 2014-12-18 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-04
Zarządzenie Nr 362/14 z dnia 2014-12-03
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Ostrołęce w 2015 roku"
Aktualne do 2014-12-29 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-04
Zarządzenie Nr 361/14 z dnia 2014-12-03
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2015 roku".
Aktualne do 2014-12-29 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-03
Ogłoszenie
skierowane do organizacji pozarządowych i podmiotów o możliwość wskazania osób do komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Nieaktualne [do 2014-12-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-03
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ostrołęki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Aktualne do 2014-12-29 16:00
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wzór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-02
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN długości ok. 80m na terenie działek nr 50414/1, 50415/1, 50416 położonych w Ostrołęce w liniach rozgraniczających ul. 11 Listopada, Ostrowskiej i Bohaterów Warszawy
Nieaktualne [do 2014-12-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-12-01
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Nieaktualne [do 2014-12-09 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 51917/93, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Powstańców, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w związku z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2014-12-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na zadanie pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-12-04 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. Chętnika, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Modrzejewskiej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2014-12-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-18
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Sztabowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10330/19.
Nieaktualne [do 2014-12-09 16:00:00]

Wyświetlono 4783 pozycji spośród 4783 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2014-12-18 15:59:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008