Biuletyn odwiedzono: 6590 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4676

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 17/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60172/3 i 60165/13 w rejonie ulicy Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-12 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 16/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 50424/12, 50425/10 - ul. Bratkowa oraz na terenie działek nr 50426/5, 50427/17 - ul. Magnoliowa w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-12 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 10404, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Obozowej, której część przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Aktualne do 2014-08-19 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 2/2014 z dnia 10.07.2014 r., znak WAB.6740.4.4.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Otok wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudową kolizji elektroenergetycznych NN oraz budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-11 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni ulicy Krańcowej, budowie jednostronnej ścieżki rowerowej oraz chodnika, rozbudowie parkingów, budowie zjazdów publicznych, budowie zatoki autobusowej na terenie działek nr 30714 i 30715 w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 19 i lokalu użytkowego przy ul Nadnarwiańskiej 2A, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-18 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy skrzyżowaniu ulic: Goworowskiej i Powstańców której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 15/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-15kV na terenie działek nr 60294/2, 60271, 60270/16, 60270/1, 60269/1, 68669/5, 68669/7, 68669/3 położonych w rejonie ul. Wypychy i ul. dr Ryszarda Ostaszewskiego w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-06 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Brata Zenona Żebrowskiego, których część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-13 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-23
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. "Spr@wny Urząd" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 40336 i 40338/1.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy al. ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym 50723/3
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 197.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 124.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem geodezyjnym 87.
Aktualne do 2014-08-14 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-22
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-12 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Leśmiana w Ostrołęce." .
Aktualne do 2014-09-16 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w rejonie ul. Ostrołęckich Harcerzy i ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce - działki nr 50587/2, 50587/3, 50557/9, 50557/6, 50562/2, 60175/4, 50591, 50594, 50595, 50596/3, 50597/3, 50586, 60181/1, 60181/2, 60181/3, 60181/4 .
Aktualne do 2014-08-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 14/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2*DN150/250 o rurociąg preizolowany DN250/355 w Al. Jana Pawła II (odcinek Szpital - budynki OTBS) na terenie działek nr 50731/2, 50731/1, 50737/1, 60622, 60623, 60624, 60625, 60626, 60627, 60628 i 60635/9 w Ostrołęce
Aktualne do 2014-08-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 13/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na terenie działek nr 50588/2, 50587/5, 50587/2 w rej. ul. Boh. Warszawy w Ostrołęce
Aktualne do 2014-08-01 16:00

Wyświetlono 4676 pozycji spośród 4676 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-07-29 15:41:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008