Biuletyn odwiedzono: 8226 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4871

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10940/2.
Aktualne do 2015-05-15 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-23
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych położonych w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 15, 11 Listopada 19 i Partyzantów 16, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-05-18 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-21
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 4/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60271, 60272, 60283, 60290, 60288 - w obrębie 0006-6, ul.Wypychy w Ostrołęce, pow.ostrołęcki, woj.mazowieckie.
Aktualne do 2015-05-05 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 30494.
Aktualne do 2015-05-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ulicy gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi 30186/1, 30186/2 i 30186/3.
Aktualne do 2015-05-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego, który wraz z częściami przynależnymi został przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2015-05-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-31
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Partyzantów, oznaczonej numerem geodezyjnym: 30539
Aktualne do 2015-05-20 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-31
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 3/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN oraz przebudową kolidującej linii kablowej nN-0,4kV na terenie działek oznaczonych nr 40152/11, 40152/13, 40152/23 w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte w Ostrołęce, w obrębie 0004-4, pow.ostrołęcki, woj.mazowieckie
Nieaktualne [do 2015-04-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce ogłasza otwarty konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - referent do obsługi sekretariatu w wymiarze 1/1 etatu.
Nieaktualne [do 2015-04-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-30
Oferta organizacji pozarządowej
Stowarzyszenia Muzyków i Artystów GAMA w Ostrołęce. - realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, patriotyczne i przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla Miasta Ostrołęki "Pomnażanie talentów" w okresie od maj 2015 do lipiec 2015
Nieaktualne [do 2015-04-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-26
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu dwóch wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-04-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ul.Prądzyńskiego, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-04-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Józefa Chełmońskiego w Ostrołęce." .
Aktualne do 2015-05-24 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot.wykonania usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrołęki z miejsc i budynków wskazanych przez Zamawiającego.
Nieaktualne [do 2015-04-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-24
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jana Kazimierza, oznaczonej numerami geodezyjnymi 20999/7 i 20999/9.
Nieaktualne [do 2015-04-14 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-24
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej urzędu w Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu Miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2015-04-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-24
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. sprawozdawczości budżetu szkół i placówek oświatowych w Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu Miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2015-04-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wyłożeniu do publicznego wglądu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Hallera", który obejmuje działki nr: 40450/1, 40456/4, 40456/6, 40456/7, 40456/3 i część działki nr 40453 położone pomiędzy ulicami Gen. Hallera, ul. Dzieci Polskich i ul. Baśniową.
Aktualne do 2015-05-06 16:00
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Tekst planu

[ Pobierz ]
Rysunek planu

[ Pobierz ]
Prognoza oddziaływania na środowisko

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-20
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w Ostrołęce na działkach: 10833/1, 10833/2, 20352/2, 20352/5, 20569, 20993/2, 20993/3, 20993/4, 20994, 21604/1, 21661/1 .
Nieaktualne [do 2015-04-10 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-20
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 1/15 znak : WAB.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i modernizacji małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w Ostrołęce na dz.: 10833/1, 10833/2, 20352/2, 20352/5, 20569, 20993/2, 20993/3, 20993/4, 20994, 21604/1, 21661/1.
Nieaktualne [do 2015-04-03 16:00:00]

Wyświetlono 4871 pozycji spośród 4871 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-04-24 15:26:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008