Biuletyn odwiedzono: 8431 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4700

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-19
Informacja
Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ulicy Henryka Bobińskiego w Ostrołęce." .
Aktualne do 2014-10-18 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 199/14 o pozwoleniu na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II na działce nr ew. 30035/23 w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej.
Aktualne do 2014-08-28 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach/wykluczeniu/odrzuceniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa sieci elektroenergetycznej (przęsło bramka krańcowa pola - słup liniowy linii napowietrznej 220 kV kierunek Ełk) do stacji elektroenergetycznej (400)/220/110 kV Ostrołęka na dz. o nr ew. 30035/17 w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-27 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 15 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-08 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-13
Oferta organizacji pozarządowej
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "ARKADIA" - wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. "Trzeźwościowy Piknik Rodzinny".
Nieaktualne [do 2014-08-19 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w rejonie ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" i ul. Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce - działki nr 50587/2, 50587/3, 50557/9, 50562/2, 60175/4, 50591, 50594, 50595, 50596/3, 50597/3, 50586, 60181/1, 60181/2, 60181/3, 60181/4 .
Aktualne do 2014-08-26 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV w rejonie ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" i ul. Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce - działki nr 50587/2, 50587/3, 50557/9, 50557/6, 50562/2, 60175/4, 50591, 50594, 50595, 50596/3, 50597/3, 50586, 60181/1, 60181/2, 60181/3, 60181/4.
Aktualne do 2014-08-26 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/złożonych ofertach/wykluczeniu/odrzuceniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa ulicy Otok w Ostrołęce" wraz z budową odwodnienia oświetlenia ulicznego, przebudową kolizji elektroenergetycznych NN oraz budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Chętnika która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-01 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Partyzantów która została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-08-29 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Informacja o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Aktualne do 2014-09-16 11:30
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 20/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15 KV i nN-0,4 kV w granicach terenu objętego wnioskiem - działki nr 50587/4, 50588/3, 50562/2, 52337/9, 52337/39, 50554/2, 50555/23, 50555/25, 50588/2, 50556, 50557/8, 50557/9, 50562/1, 50587/2, 50587/5 - ul. Madalińskiego, ul. Bohaterów Warszawy i Ostrołęckich Harcerzy w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-08-27 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-06
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o prowadzonych pracach monitoringowych dot. zbierania danych pH gleb na terenie miasta Ostrołęki.
Aktualne do 2014-09-15 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 19/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki oznaczonej nr 50424/12 w ulicy Krokusowej w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2014-08-20 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-01
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji Nr 191/14 znak WAB.6740.214.2013 o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n. budowa nowego i przebudowę istniejącego układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrownia C w km 0,108-0,188 i 3,854-4,900 pn. "Projekt budowlany dotyczący modernizacji i dostosowania obecnej bocznicy zakładowej Wojciechowice do zabudowy bloku 1000 MW i obsługi torów technologicznych. Zakres modernizacji obejmuje obszar od przejazdu z trasą 61 włączając teren torów zdawczo-odbiorczych, aż do połączenia z torami PKP PLK Ostrołęka", na terenie działek o nr ew. 60620/2, 30488/1, 30488/3, 30488/4, 30189, 30190/2, 30195/4, 30196/9, 30188/2, 30439/2, 30187, 30186/1, 30186/2, 30186/3, 30440, 30438, 30441, 30444, 30445, 30639/2, 30639/3, 30639/4, 30639/5 w Ostrołęce, wg projektu budowlanego.
Nieaktualne [do 2014-08-15 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-01
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 65/2, 65/3 i 65/4.
Aktualne do 2014-10-15 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-01
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonych numerami geodezyjnymi 185/38 i 185/39.
Aktualne do 2014-09-25 10:00

Wyświetlono 4700 pozycji spośród 4700 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-08-20 15:45:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008