Biuletyn odwiedzono: 10891 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta
Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4729

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-17
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot.sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej działki Nr 50233 z działkami sąsiednimi tj. 50221 i 20232 położonymi na terenie miasta Ostrołęki przy ul. Cichej.
Aktualne do 2014-09-30 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 30196/20.
Aktualne do 2014-10-09 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 197
Aktualne do 2014-10-24 11:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 124
Aktualne do 2014-10-24 12:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przytułach Starych gm. Rzekuń, oznaczonej numerem geodezyjnym 87
Aktualne do 2014-10-24 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-15
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy al. ks. Jerzego Popiełuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym: 50723/3.
Aktualne do 2014-11-24 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-11
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce u zbiegu ulic: 11 Listopada i Witosa, oznaczonej numerem geodezyjnym 40605/4.
Aktualne do 2014-10-03 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-10
Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
Aktualne bezterminowo

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40336 i 40338/1.
Aktualne do 2014-11-14 10:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z wlotem do rzeki Narew na działce oznaczonej nr 10833/2 w rejonie ul. Wioślarskiej i ul. Szwedzkiej w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-09-23 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: rozbiórka i budowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SP 1540 na działkach o nr ew. 20417 i 20418 przy ul. Szpitalnej w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-09-30 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Prezydent Miasta Ostrołęki wydał decyzję Nr 224/14 z dnia 08.09.2014 r., znak: WAB.6740.192.2014, o pozwoleniu na budowę chodnika przy ul. Starowiejskiej w Ostrołęce wraz ze zjazdami, w pasie drogi ul. Starowiejskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych: 61087, 61347, 61387 w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-09-23 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-09
Ogłoszenie o naborze
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Kusocińskiego w Ostrołęce ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy INFORMATYKA w wymiarze 1 etatu - 1 osoba.
Aktualne do 2014-09-23 14:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-05
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie PGO ul.Turskiego - Krańcowa w Ostrołęce na terenie działek oznaczonych nr 30640, 30641.
Aktualne do 2014-09-19 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-04
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gomulickiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 20737/3
Aktualne do 2014-09-25 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-03
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 22/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Turskiego - ul. Krańcowej na terenie działek oznaczonych nr 30643, 30655, 30657 w obrębie 0003-3, m.Ostrołęka.
Nieaktualne [do 2014-09-17 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-01
"Wyprawka szkolna" - rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku
Uczniowie uczęszczający do ostrołęckich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024). Wnioski można składać do 10 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Nieaktualne [do 2014-09-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Druk Nr 1

[ Pobierz ]
Druk Nr 2

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce u zbiegu ulic: 11 listopada i Witosa, oznaczonej numerem geodezyjnym 40605/4.
Aktualne do 2014-09-22 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Aktualne do 2014-09-19 16:00

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 21/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni ulicy Krańcowej, budowie jednostronnej ścieżki rowerowej oraz chodnika, rozbudowie parkingów, budowie zjazdów publicznych, budowie zatoki autobusowej - na terenie działek nr 30714 i 39715 w Ostrołęce.
Aktualne do 2014-09-18 16:00

Wyświetlono 4729 pozycji spośród 4729 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-17 15:36:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008